Så fungerar försäkringen vid föräldraledighet

Om du är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan kan du få föräldrapenningtillägg från oss. Försäkringen har du via din anställning och ger dig ca 10% extra utöver det du får från Försäkringskassan.

Vem gäller det för?

Försäkringen började gälla 1 januari 2014 och gäller för dagar du tagit ut föräldrapenning efter det datumet. 

För att kunna ta del av försäkringen måste du ha varit anställd minst 12 månader (du får tillgodoräkna dig anställningstid under en fyraårs-period hos flera arbetsgivare som har försäkringen) hos arbetsgivare som tecknat försäkringen före barnets födelse/adoptionstillfället. Försäkringen kan tecknas av arbetsplatser som omfattas av kollektivavtalet SAF-LO - vilket tecknas för privat eller kooperativt anställda arbetare. 

Läs exempel på yrken som omfattas

Hur många dagar kan man få ersättning för?

Du kan få ersättning för dagar du tar ut föräldrapenning (på sjukpenningnivå) fram till dess att barnet fyllt 18 månader (eller 18 månader efter adoptionstillfället). Om du varit anställd i 12 månader har du rätt till 60 dagar med föräldrapenningtillägg. Har du varit anställd i 24 månader har du rätt till maximalt 180 dagar. Om båda föräldrarna omfattas av försäkringen har de rätt till maximalt 180 dagar vardera. 

Till broschyr om föräldrapenningtillägget 

Till villkoren i sin helhet 

Hur stor är ersättningen?

Du kan få ca 10% av den lön som ligger till grund för föräldrapenningen om du har en inkomst på upp till 10 prisbasbelopp. Tjänar du mer än 10 prisbasbelopp får du 90% på den lön som överstiger 10 prisbasbelopp. 

Ersättningen betalas för de dagar som du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan. 

Se exempel på ersättning 

Vilken föräldraledighetsperiod ska jag ansöka om?

Du kan bara få ersättning från FPT-försäkringen för en sammanhängande ledighetsperiod. Du behöver inte vara ledig alla dagar i veckan utan kan förlägga ledigheten på det sätt ni kommer överens om. Du eller din arbetsgivare anmäler föräldraledighetsperioden till oss så betalar vi den kompletterande ersättning du har rätt till.  Sjukdom eller inplanerad semester bryter inte ledighetsperioden.  Om du vill dela upp din föräldraledighet på flera perioder är det viktigt att du vet att FPT-försäkringen bara kan betala för en föräldraledighetsperiod.

Läs mer om period för föräldraledighet