Ansök om föräldra­penning­tillägg

Innan du ansöker hos oss ska du ha sökt ledighet hos din arbetsgivare. Du kan bara få ersättning för en period. För att få maximalt föräldra­penning­tillägg ska du därför anmäla den period när du har flest föräldrapenningdagar från Försäkrings­kassan.

Den här försäkringen ingår i vissa avtal, men inte i alla. Du behöver därför välja vilken information som ska visas.

Till anmälan behövs

  • Barnets personnummer
  • Den längsta perioden av föräldraledighet
  • Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
Person som sitter vid dator.
Person som sitter vid dator.

Föräldrapenningtillägget gäller fram tills att barnet fyllt 18 månader eller 18 månader efter adoptionen. Det går bra att ansöka i efterhand bara man gör det innan det gått 5 ½ år efter barnets födelse eller adoption. Om man ansöker senare kan man inte få någon ersättning.

För den som har föräldrapenningtillägg via sin anställning går anmälan till så här:

  1. Man ansöker om ersättning genom att logga in på Mina sidor med BankID.

  2. När vi tagit emot ansökan utreder vi om den som ansökt omfattas av föräldrapenningtillägget.

  3. När vi är klara med handläggningen ger vi besked om man har rätt till ersättning. Det sker oftast inom två veckor. 

  4. Nu väntar vi in svar från Försäkringskassan om att den som ansökt tar ut föräldrapenning.

  5. Ersättningen betalas ut efter att Försäkringskassan gjort en första utbetalning av föräldrapenning för den period ansökan gäller. Ersättningen betalas ut en gång i månaden.

Om du anmäler innan barnets ankomst

Om du anmäler före barnets födelse eller före adoptionsdagen, kan vi först börja med handläggningen när vi fått barnets personnummer från Försäkringskassan.  

Komplettera ditt ärende digitalt

Logga in på Mina sidor med ditt eget BankID om du behöver komplettera något i din ansökan om föräldrapenningtillägg. Du hittar länken för komplettering längst ner under händelserna i ditt ärende.

Logga in på Mina sidor

Komplettera med post

Skicka ett brev till:

Afa Försäkring

106 27 Stockholm

Kan du inte se dokument du skickat in?

När du skickar in dokument till oss kan det dröja ett par dagar innan dokumenten visas på Mina Sidor. Det beror på att dokumenten läggs in manuellt och inte laddas upp direkt.

Dina dokument hittar du sedan längst ner på Mina sidor.

De som har föräldrapenningtillägg via sin anställning har också premiebefrielseförsäkring. När de anställda är föräldralediga från jobbet betalar arbetsgivaren oftast inte premier till deras tjänstepension. Då kan premiebefrielseförsäkringen göra det istället.

När de anställda ansöker om föräldrapenningtillägg görs samtidigt en anmälan till premiebefrielseförsäkringen. De som inte har rätt till föräldrapenningtillägg kan ändå ha rätt till inbetalning till sin tjänstepension.

Om du vill ha mer information

Förälder med barn i famnen.

Går du snart på föräldraledighet?

När du får föräldrapenning från Försäkrings­kassan kan du få extra ersättning från föräldra­penning­tillägget.