Ansök om föräldra­penning­tillägg

Innan du ansöker hos oss ska du ha sökt ledighet hos din arbetsgivare. Du kan bara få ersättning för en period. För att få maximalt föräldra­penning­tillägg ska du därför anmäla den period när du har flest föräldrapenningdagar från Försäkrings­kassan.

Den här sidan finns i olika varianter för anställda och arbetsgivare. Anpassa sidan så att du får rätt information.

Till anmälan behövs

  • Barnets personnummer
  • Den längsta perioden av föräldraledighet
  • Sjukpenninggrundande inkomst (SGI)
Person som sitter vid dator.
Person som sitter vid dator.

Föräldra­penning­tillägget gäller fram tills att barnet fyllt 18 månader eller 18 månader efter adoptionen. Det går bra att ansöka i efterhand (retroaktivt) bara man gör det innan det gått 5 ½ år efter barnets födelse eller adoption. Om man ansöker senare kan man inte få någon ersättning.

Om du vill ha mer information

Förälder med barn i famnen.

Går du snart på föräldraledighet?

När du får föräldrapenning från Försäkrings­kassan kan du få extra ersättning från föräldra­penning­tillägget.