Preskriptionsbestämmelse

När måste du senast ansöka om föräldrapenningtillägg för att ha rätt till det?

Ansökan om föräldrapenningtillägg (FPT) måste göras inom 5 ½ år efter barnets födelse eller adoption. Om ansökan görs senare är rätten till FPT förlorad (preskriberad) enligt § 7 i försäkringsvillkoren för FPT.