Ersättning

Ersättningen betalas under högst 60 dagar om du varit anställd i minst 12 månader och under högst 180 dagar om du varit anställd i minst 24 månader.

Har du redan fått ersättning (gäller barn födda före 1 januari 2014) från din arbetsgivare minskas ersättningsdagarna från försäkringen med de dagar som din arbetsgivare redan betalat för.

Ersättningen betalas för en sammanhängande föräldraledighetsperiod och som längst till dess att barnet är 18 månader gammalt. Vid adoption räknas 18 månader från adoptionstillfället.