Försäkring vid föräldraledighet

Föräldrapenningtillägg (FPT), lämnar kompletterande ersättning när du är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan. Föräldrapenningtillägget kan betalas som längst tills barnet fyller 18 månader eller 18 månader efter adoptionstillfället. När du ansöker om föräldrapenningtillägg ansöker du automatiskt om avsättning till tjänstepensionen (premiebefrielseförsäkring). Man kan ha rätt till premiebefrielseförsäkringen även om man inte har rätt till föräldrapenningtillägg.

1

1 Gäller det dig?

Ja, Föräldrapenningtillägget kan omfatta privat eller kooperativt anställda arbetare. 

Nej, försäkringen gäller inte för anställda inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant eller titta i den här tabellen.

Nej, försäkringen gäller inte för statligt anställda. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant eller titta i den här tabellen.

I normalfallet gäller inte försäkringen för privat och kooperativt anställda tjänstemän. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant.

I normalfallet gäller inte försäkringen för egenföretagare. När det gäller aktiebolag räknas man som företagare när man äger minst en tredjedel av aktierna i företaget (ensam eller tillsammans med make, maka, registrerad partner eller förälder eller barn till denne). Egenföretagare som tecknat avtalspension kan dock ha rätt till pensionsavsättning under föräldraledigheten.

Läs mer om pensionsavsättning

Nej, du måste vara föräldraledig från en anställning för att omfattas av vår försäkring.

Om du är osäker på om du tillhör någon av grupperna kan du kontakta din arbetsgivare eller fackliga representant.

2

2 När gäller försäkringen?

Föräldrapenningtillägg gäller för privat eller kooperativt anställda arbetare som har barn födda 2014-01-01 eller senare.

Du ska innan barnets födelse/adoption varit anställd i minst 12 månader under de senaste fyra åren hos en eller flera arbetsgivare som har FPT-försäkringen.

 Du som fått barn under perioden 2012-07-02 till 2013-12-31 kan omfattas av försäkringen genom övergångsbestämmelser. 


Läs mer om övergångsbestämmelser

Du som fått barn före 2012-07-02 kan ha rätt till avsättning till din tjänstepension (premiebefrielseförsäkring) för tiden du varit föräldraledig. 

Läs mer om premiebefrielseförsäkringen

3

3 Vilken ersättning kan du få?

Föräldrapenningtillägget är 10 % av föräldrapenningunderlaget (den lön som ligger till grund för föräldrapenningen) för lönedelar upp till 10 prisbasbelopp. För lönedelar över 10 prisbasbelopp motsvarar ersättningen 90 %.

Ersättningen betalas för de dagar som du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan.

Du kan bara få ersättning från FPT-försäkringen för en sammanhängande ledighetsperiod. Du behöver inte vara ledig alla dagar i veckan utan kan förlägga ledigheten på det sätt ni kommer överens om. Du eller din arbetsgivare anmäler föräldraledighetsperioden till oss så betalar vi den kompletterande ersättning du har rätt till. 
Sjukdom eller inplanerad semester bryter inte ledighetsperioden. 
Om du vill dela upp din föräldraledighet på flera perioder är det viktigt att du vet att FPT-försäkringen bara kan betala för en föräldraledighetsperiod.

Läs mer om period för föräldraledighet

Du kan bara få ersättning för dagar på sjukpenninggrundande nivå (SGI). Försäkringen gäller inte när du får tillfällig föräldrapenning för vård av barn (VAB) eller 10-dagarna vid barnets födelse. 

Läs mer om ersättning

4

4 Så anmäler du

Innan du anmäler: Planera din föräldraledighet så du anmäler den period som ger bäst utdelning. Du kan bara anmäla vid ett tillfälle. 

Du behöver ha tillgång till din e-legitimation för att påbörja ansökan.

Anmäl och sök ersättning

Bra att veta! När du ansöker om föräldrapenningtillägg ansöker du automatiskt om pensionsavsättning. Du kan ha rätt till pensionsavsättning även om du inte har rätt till föräldrapenningtillägg. 

Läs mer om pensionsavsättning