Försäkring vid föräldraledighet

När du är föräldraledig från din anställning kan du ha rätt till ersättning från oss för de dagar som du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan (gäller ej tillfällig föräldrapenning). Vår ersättning kallas föräldrapenningtillägg (FPT) och kan betalas som längst tills barnet fyller 18 månader eller 18 månader efter adoptionen.

1

1 Kolla om försäkringen gäller dig

Ja, Föräldrapenningtillägget kan omfatta privat eller kooperativt anställda arbetare. 

Nej, försäkringen gäller inte för anställda inom kommuner, regioner, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant eller titta i den här tabellen.

Nej, försäkringen gäller inte för statligt anställda. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant eller titta i den här tabellen.

Nej, i normalfallet gäller inte försäkringen för privatanställda tjänstemän. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare eller fackliga representant.

Föräldrapenningtillägget gäller för tjänstemän, födda 1981 eller senare, som omfattas av kollektivavtal tecknade mellan Fremia (f.d. KFO) och Handelsanställdas förbund inom avtalsområde handeln.

Föräldrapenningtillägget gäller inte för övriga tjänstemän inom det kooperativa avtalsområdet.

I normalfallet gäller inte försäkringen för egenföretagare. När det gäller aktiebolag räknas man som företagare när man äger minst en tredjedel av aktierna i företaget (ensam eller tillsammans med make, maka, registrerad partner eller förälder eller barn till denne). Egenföretagare som tecknat avtalspension kan dock ha rätt till pensionsavsättning under föräldraledigheten.

Läs mer om pensionsavsättning

Nej, du måste vara föräldraledig från en anställning för att omfattas av vår försäkring.

2

2 När gäller försäkringen?

Föräldrapenningtillägg gäller för privat eller kooperativt anställda arbetare som har barn födda 2014-01-01 eller senare.

- Du ska innan barnets födelse/adoption varit anställd i minst 12 månader under de senaste fyra åren hos en eller flera arbetsgivare som har FPT-försäkringen.

Du som inte har rätt till FPT kan ändå ha rätt till premiebetalning till din tjänstepension (premiebefrielseförsäkring) för tiden du varit föräldraledig.

Läs mer och ansök om premiebefrielseförsäkringen

3

3 Ersättningsperiod och ersättningens storlek

Föräldrapenningtillägget (FPT) kompletterar föräldrapenningen från Försäkringskassan så du måste ta ut föräldrapenning för att vi ska kunna betala ersättning.

Ersättningen betalas

Ersättningens storlek

  • FPT är 10 % procent av årsinkomsten (sjukpenninggrundande inkomst) upp till 10 prisbasbelopp och 90 procent av lönedelar därutöver 
  • FPT betalas ut för de dagar som du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan och beräknas då per dag och proportionellt i förhållande till uttagna föräldrapenningdagar (hel, halv, en fjärdedel o.s.v.)
  • varje ersättningsdag förbrukar en hel dag, även om du tar ut till exempel en halv föräldrapenningdag
4

4 Så anmäler du

Föräldrapenningtillägget betalas under en sammanhängande ledighetsperiod och det är därför viktigt att planera vilken föräldraledighetsperiod som anmälan gäller, framför allt om du tänker ta ut flera kortare perioder.

Du loggar in med BankID.

Bra att veta! När du ansöker om föräldrapenningtillägg ansöker du automatiskt om pensionsavsättning (din arbetsgivare betalar inget till din tjänstepension när du är föräldraledig). Du kan ha rätt till pensionsavsättning även om du inte har rätt till föräldrapenningtillägg. Då ska du anmäla här genom att klicka på länken.

Anmäl pensionsavsättning här