Försäkring vid föräldraledighet

När du är föräldraledig från din anställning hos en privat eller kooperativ arbetsgivare kan du ha rätt till föräldrapenningtillägg från oss om du samtidigt tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan. Föräldrapenningtillägget (FPT) kan betalas som längst tills barnet fyller 18 månader eller 18 månader efter adoptionstillfället.

1

1 Kolla om försäkringen gäller dig

Ja, Föräldrapenningtillägget kan omfatta privat eller kooperativt anställda arbetare. 

Nej, försäkringen gäller inte för anställda inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant eller titta i den här tabellen.

Nej, försäkringen gäller inte för statligt anställda. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant eller titta i den här tabellen.

Nej, i normalfallet gäller inte försäkringen för privat och kooperativt anställda tjänstemän. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant.

I normalfallet gäller inte försäkringen för egenföretagare. När det gäller aktiebolag räknas man som företagare när man äger minst en tredjedel av aktierna i företaget (ensam eller tillsammans med make, maka, registrerad partner eller förälder eller barn till denne). Egenföretagare som tecknat avtalspension kan dock ha rätt till pensionsavsättning under föräldraledigheten.

Läs mer om pensionsavsättning

Nej, du måste vara föräldraledig från en anställning för att omfattas av vår försäkring.

2

2 När gäller försäkringen?

Föräldrapenningtillägg gäller för privat eller kooperativt anställda arbetare som har barn födda 2014-01-01 eller senare.

Läs om övergångsbestämmelser för barn födda eller adopterade före 2014

- Du ska innan barnets födelse/adoption varit anställd i minst 12 månader under de senaste fyra åren hos en eller flera arbetsgivare som har FPT-försäkringen.

Du som inte har rätt till FPT kan ändå ha rätt till premiebetalning till din tjänstepension (premiebefrielseförsäkring) för tiden du varit föräldraledig.

Läs mer om premiebefrielseförsäkringen

3

3 Ersättningsperiod och ersättningens storlek

Föräldrapenningtillägget (FPT) kompletterar föräldrapenningen från Försäkringskassan så du måste ta ut föräldrapenning för att vi ska kunna betala ersättning.

Ersättningen betalas

Ersättningens storlek

  • FPT är 10 % procent av årsinkomsten (sjukpenninggrundande inkomst) upp till 10 prisbasbelopp och 90 procent av lönedelar därutöver 
  • FPT betalas ut för de dagar som du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan och beräknas då per dag och proportionellt i förhållande till uttagna föräldrapenningdagar (hel, halv, en fjärdedel o.s.v.)
  • varje ersättningsdag förbrukar en hel dag, även om du tar ut till exempel en halv föräldrapenningdag
4

4 Så anmäler du

Föräldrapenningtillägget betalas under en sammanhängande ledighetsperiod och det är därför viktigt att planera vilken föräldraledighetsperiod som anmälan gäller, framför allt om du tänker ta ut flera kortare perioder.

Bra att veta! När du ansöker om föräldrapenningtillägg ansöker du automatiskt om pensionsavsättning. Du kan ha rätt till pensionsavsättning även om du inte har rätt till föräldrapenningtillägg. 

Läs mer om pensionsavsättning