Försäkring vid föräldraledighet

När du är föräldraledig från en anställning och får föräldrapenning från Försäkringskassan kan du ha rätt till kompletterande ersättning från oss. Föräldrapenningtillägget (FPT) kan betalas som längst tills barnet fyller 18 månader eller 18 månader efter adoptionstillfället.

1

1 Gäller det dig?

Ja, Föräldrapenningtillägget kan omfatta privat eller kooperativt anställda arbetare. 

Nej, försäkringen gäller inte för anställda inom kommun, landsting, region, Svenska kyrkan och vissa kommunala bolag. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant eller titta i den här tabellen.

Nej, försäkringen gäller inte för statligt anställda. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant eller titta i den här tabellen.

I normalfallet gäller inte försäkringen för privat och kooperativt anställda tjänstemän. För att få information om vad som gäller för dig kan du kontakta din arbetsgivare, fackliga representant.

I normalfallet gäller inte försäkringen för egenföretagare. När det gäller aktiebolag räknas man som företagare när man äger minst en tredjedel av aktierna i företaget (ensam eller tillsammans med make, maka, registrerad partner eller förälder eller barn till denne). Egenföretagare som tecknat avtalspension kan dock ha rätt till pensionsavsättning under föräldraledigheten.

Läs mer om pensionsavsättning

Nej, du måste vara föräldraledig från en anställning för att omfattas av vår försäkring.

2

2 När gäller försäkringen?

Föräldrapenningtillägg gäller för privat eller kooperativt anställda arbetare som har barn födda 2014-01-01 eller senare.

Du ska innan barnets födelse/adoption varit anställd i minst 12 månader under de senaste fyra åren hos en eller flera arbetsgivare som har FPT-försäkringen.

Du som fått barn under perioden 2012-07-02 till 2013-12-31 kan omfattas av försäkringen genom övergångsbestämmelser. 

Läs mer om övergångsbestämmelser

Du som fått barn före 2012-07-02 kan ha rätt till avsättning till din tjänstepension (premiebefrielseförsäkring) för tiden du varit föräldraledig. 
Läs mer om premiebefrielseförsäkringen

3

3 Vilken ersättning kan du få?

Föräldrapenningtillägget är 10 % av föräldrapenningunderlaget (den lön som ligger till grund för föräldrapenningen) för lönedelar upp till 10 prisbasbelopp. För lönedelar över 10 prisbasbelopp motsvarar ersättningen 90 %.

Ersättningen betalas för de dagar som du tar ut föräldrapenning från Försäkringskassan men som längst tills barnet är 18 månader (vid adoption18 månader efter adoptionsdatum). Du kan bara få ersättning för dagar på sjukpenninggrundande nivå (SGI). Försäkringen gäller inte när du får tillfällig föräldrapenning för vård av barn (VAB) eller 10-dagarna vid barnets födelse. Läs mer om ersättning

Du får bara ersättning för en period

  • Du kan bara få ersättning för en sammanhängande ledighetsperiod.
  • Om du tänker dela upp din föräldraledighet på fler perioder ska du välja den period du tar ut flest föräldrapenningdagar från Försäkringskassan för att få maximal ersättning från oss. Ersättningen betalas under högst 60 dagar om du varit anställd i minst 12 månader och under högst 180 dagar om du varit anställd i minst 24 månader.
  • Du behöver inte vara ledig alla dagar i veckan under perioden utan kan förlägga ledigheten på det sätt du och din arbetsgivare är överens om.
  • Sjukdom eller inplanerad semester bryter inte ledighetsperioden.

Läs mer om period för föräldraledighet

4

4 Så anmäler du

Föräldrapenningtillägget betalas under en sammanhängande ledighetsperiod och det är därför viktigt att planera vilken föräldraledighetsperiod som anmälan gäller, framför allt om du tänker ta ut flera kortare perioder.

Anmäl och sök ersättning

Bra att veta! När du ansöker om föräldrapenningtillägg ansöker du automatiskt om pensionsavsättning. Du kan ha rätt till pensionsavsättning även om du inte har rätt till föräldrapenningtillägg. 

Läs mer om pensionsavsättning