Räknas covid-19 som arbetsskada för vårdpersonal?

Många undrar vad som gäller för den som arbetar inom kommuner och regioner och vårdar covid-19-patienter. Räknas covid-19-smitta som arbetsskada? Ja, covid-19 kan prövas som arbetsskada.

Det finns en förteckning över vilka smittsamma sjukdomar som räknas som arbetsskador.

Covid-19 finns med i den förteckningen från och med 25 april 2020, och gäller även för skador som inträffade tidigare än 25 april.

Läs mer om ändringen i Förordning om ändring i förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd (pdf-fil).

Förteckningen över smittsamma sjukdomar finns i förordningen om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd, (FASP). För att en smittsam sjukdom ska räknas som arbetsskada står det i förordningen att man ska ha fått smittan:

  • i arbete vid sjukvårdsinrättning,

  • i annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person eller vid omhänderhavande eller hantering av smittförande djur eller material.

Arbetsskadeförsäkring finns dels lagstadgat via Försäkringskassan, dels hos Afa Försäkring genom kollektivavtalet. 9 av 10 har arbetsskadeförsäkring hos Afa Försäkring. För kommuner och regioner är det 10 av 10, det vill säga alla.

Tidsgräns för arbetsskada

En begränsning i arbetsskadeförsäkringen via kollektivavtalet är att skadan ska finnas kvar i 180 dagar eller mer. 

Sjukförsäkringen, AGS-KL, gäller för covid-19

För kommuner och regioner finns en sjukförsäkring, AGS-KL. Den gäller oavsett vilken sjukdom man har eftersom det är själva sjukskrivningen, inte typen av sjukdom, som avgör om man har rätt till försäkringen. För kommuner och regioner gäller att arbetsgivaren har en försäkring som täcker de första 90 dagarna. Från dag 91 anmäler man sin sjukskrivning till Afa Försäkring.

Läs också:

Så skyddas vårdpersonal av försäkring vid covid-19-smitta

Afa Försäkrings remissvar till Socialdepartementet med anledning av förslaget att inkludera covid-19 i arbetsskadeförsäkringen