Person som jobbar vid datorn.

Kanske kommer det att bli vanligare med hemarbete efter pandemin på de arbetsplatser där det har visat sig fungera bra?

Hur ser distansarbete ut efter corona?

Tidning - Trygg på jobbet

Coronapandemin har inneburit mer hemarbete och fler digitala lösningar. Vilka förändringar tar vi med oss när allt återgår till det normala?

Trygg på jobbet, oktober 2020.

När digitaliseringen tog fart på nittiotalet trodde många att distansarbete skulle bli vanligare. Men så blev det inte riktigt.

– Många chefer var oroliga över att tappa kontrollen och ifrågasatte om de anställda kunde sköta sina arbetsuppgifter med tillräckligt hög kvalitet hemma. Ett annat argument var att anställda behövde vara på plats för att bygga en kultur, säger Kristina Palm, forskare i arbetsvetenskap vid Karolinska institutet, som i höst inleder en ny studie om covid-19:s effekt på distansarbete.

Kanske kommer det att bli vanligare med hemarbete efter pandemin på de arbetsplatser där det har visat sig fungera bra?

Större frihet och större förvirring.

– Jag tror att det blir en större frihet i arbetslivet, men också större förvirring och svårare att få ihop helheten. Chefer och HR behöver utbilda sig i hemarbete och hitta strategier för att få det att fungera. När kan vi jobba hemma och varför? säger Kristina Palm.

Tidigare forskning visar att människor har lättare att tillgodogöra sig digitala möten om de känner varandra sedan tidigare. Digitala möten kan också vara mer tröttande än fysiska.

Våra hjärnor är gjorda för att läsa av kroppsspråk och det är ju svårare via digitala medier.

– Zoom-baksmälla är ett uttryck som dykt upp den här våren. Det handlar om att våra hjärnor är gjorda för att läsa av kroppsspråk och det är ju svårare via digitala medier, vilket gör oss kognitivt trötta. Det är en anledning till att många kan känna sig trötta, trots att man minskat på resor och annan stress, säger Kristina Palm.

Text: Karin Janson Illustration: Zaie

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, oktober 2020. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Åtta svåra frågor efter corona

1. Digitala möten

En del möten behöver vi genomföra öga mot öga, men mycket kan fortfarande skötas via mötesappar. Varje arbetsplats behöver en strategi för vilka möten som ska vara digitala, för att undvika förvirring. Men förmodligen också omformulera strategin efter nya erfarenheter.

2. Hemarbete

En del älskar att jobba hemma, andra hatar det. Varje arbetsplats behöver diskutera igenom hur, när och var man vill vara tillgängliga för varandra. När fungerar det att arbeta hemifrån och när behöver man vara på arbetsplatsen?

3. Pendling

Samtidigt som det kan vara skönt att slippa bilköer och trängsel kan pendlingen innebära egentid och välbehövlig ställtid till och från arbetet. Om ni ska fortsätta arbeta hemifrån, fundera på om detta går att ersätta, kanske med en promenad?

4. Lokaler

Kanske framtidens kontor kommer att utformas annorlunda, med tanke på smittspridning och hemarbete. Kontor är dyrt och när fler jobbar hemma kan företagen spara in genom att ha flexibla platser.

5. Småprat

En del som jobbar hemma märker att de får mer gjort utan att bli störda av kollegorna. Men är det verkligen bara positivt? Kan det vara så att småpratet vid kaffeautomaten gör oss mer kreativa och avslappnade?

6. Gränser

När man jobbar hemma har den fysiska gränsen mellan arbete och fritid försvunnit. För personer som upplever ett behov av att ha tydliga gränser mellan sfärerna behövs nya strategier för att kunna separera dem. Det kan vara att man har ett hemmakontor med dörr eller lägger in datorn i ett skåp när arbetsdagen är slut.

7. Arbetsresor

Behöver jag verkligen flyga till Luleå för att delta i en halvdagskonferens? Efter coronapandemin kommer vi troligen att bli mer restriktiva med jobbresor, med tanke på påverkan på miljön, men också för att många har erfarenheten att digitala möten fungerar ganska bra. Här gäller det att sålla på ett genomtänkt sätt, vad är resan värd? Vad missar jag om jag inte åker?

8. Hemmakontoret

Om vi ska jobba hemma mer behöver ergonomin på hemmakontoret ses över. Men vem ska bekosta möbler, arbetsgivaren eller arbetstagaren? Troligen kommer en arbetsrättslig diskussion att uppstå efter pandemin.

Läs mer om distansarbete

Liten man står framför en laptop som är större än han.

Så leder du på distans

Pandemin har inneburit en snabb omställning till distansarbete för många arbetsplatser. Lotta Dellve, professor i arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet, menar att en välfungerande organisation är grunden för att kunna leda personalen på distans.