Kvinna i mössa som snyter sig.

Vid smittbärar­penning har anställda inom kommuner och regioner också möjlighet att få ersättning från Afa För­säkring och det är villkoren i AGS-KL som nu har förändrats.

Bättre villkor vid smittbärar­penning

Tidning - Trygg på jobbet

Sedan den första juli 2021 är det inte längre någon karenstid för AGS-KL vid smittbärar­penning.

Trygg på jobbet, december 2021.

Coronapandemin har gjort att fler än vanligt har fått så kallad smittbärar­penning från Försäkrings­kassan. Vid smittbärar­penning har anställda inom kommuner och regioner också möjlighet att få ersättning från Afa För­säkring och det är villkoren i AGS-KL som nu har förändrats.

– Från den första juli finns det inte längre någon karenstid i vår för­säkring. Det betyder att den som har rätt till smittbärar­penning från oss får ersättning från och med första dagen, säger Annelie Wase, som är avdelningschef på Afa För­säkring.

Man har rätt till ersättning från och med första dagen.

En annan nyhet är att AGS-KL under tid med smittbärar­penning även kan lämnas för inkomster över åtta prisbasbelopp till och med dag 30 i sjukperioden. Det är arbets­marknadens parter som har enats om denna förbättring av villkoren i AGS-KL.

– Det är positivt om arbetsgivare inom kommuner och regioner sprider information om de här villkoren i AGS-KL som kanske inte alla anställda känner till. Vi vill ju att så många som möjligt ska få den ersättning som de har rätt till, säger Annelie Wase.

Nya bestämmelser

De nya bestämmelserna gäller för försäkringsfall som inträffat 1 juli 2021 eller senare och omfattar anställda inom kommuner, regioner och vissa kommunala bolag. Anställda inom Svenska kyrkan omfattas inte. Anmälan görs på afaforsakring.se. Där finns också mer information om villkorsändringen.

Foto: Unsplash

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, december 2021. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Detta är smittbärar­penning

Smittbärar­penning är en ersättning för förlorad inkomst efter att en läkare har beslutat att man inte får arbeta på grund av att man är eller kan vara smittbärare av en allmänfarlig sjukdom. Läs mer om smittbärarpenning på Försäkringskassans hemsida.

Läs fler artiklar ur Trygg på jobbet

Omslag till tidningen Trygg på jobbet

Trygg på jobbets artikelarkiv

Här hittar du alla artiklar från tidningen Trygg på jobbet som vi även publicerat här på webben.