Kvinna i mössa som snyter sig.

Vid smittbärar­penning har anställda inom kommuner och regioner också möjlighet att få ersättning från Afa Försäkring och det är villkoren i AGS-KL som nu har förändrats.

Bättre villkor vid smittbärar­penning

Tidning - Trygg på jobbet

Sedan den första juli 2021 är det inte längre någon karenstid för AGS-KL vid smittbärar­penning. Glöm inte att informera kollegor och anställda om det.

Coronapandemin har gjort att fler än vanligt har fått så kallad smittbärarpenning från Försäkringskassan. Vid smittbärarpenning har anställda inom kommuner och regioner också möjlighet att få ersättning från Afa Försäkring och det är villkoren i AGS-KL som nu har förändrats.

– Från den första juli finns det inte längre någon karenstid i vår försäkring. Det betyder att den som har rätt till smittbärarpenning från oss får ersättning från och med första dagen, säger Annelie Wase, som är avdelningschef på Afa Försäkring.

Man har rätt till ersättning från och med första dagen.

En annan nyhet är att AGS-KL under tid med smittbärarpenning även kan lämnas för inkomster över åtta prisbasbelopp till och med dag 30 i sjukperioden. Det är arbetsmarknadens parter som har enats om denna förbättring av villkoren i AGS-KL.

– Det är positivt om arbetsgivare inom kommuner och regioner sprider information om de här villkoren i AGS-KL som kanske inte alla anställda känner till. Vi vill ju att så många som möjligt ska få den ersättning som de har rätt till, säger Annelie Wase.

Nya bestämmelser

De nya bestämmelserna gäller för försäkringsfall som inträffat 1 juli 2021 eller senare och omfattar anställda inom kommuner, regioner och vissa kommunala bolag. Anställda inom Svenska kyrkan omfattas inte. Anmälan görs på afaforsakring.se. Där finns också mer information om villkorsändringen.

Foto: Unsplash

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, december 2021. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Detta är smittbärar­penning

Smittbärar­penning är en ersättning för förlorad inkomst efter att en läkare har beslutat att man inte får arbeta på grund av att man är eller kan vara smittbärare av en allmänfarlig sjukdom. Läs mer om smittbärarpenning på Försäkringskassans hemsida.