Personuppgiftsansvar - vem är ansvarig?

Tillbaka

 

Afa Sjukförsäkringsaktiebolag (502033-0642), Afa Trygghetsförsäkringsaktiebolag (516401-8615) och Afa Livförsäkringsaktiebolag (502000-9659) ("Afa Försäkring", "vi", "oss") är i vissa fall gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingarna av dina personuppgifter som framgår av denna information. För de behandlingar av dina personuppgifter där Afa Försäkring gemensamt ansvarar har vi upprättat ett internt arrangemang där våra respektive roller och ansvar framgår.

För hantering av ärende om rehabiliteringsstöd är Afa Sjukförsäkringsaktiebolag ensamt personuppgiftsansvarig. För hantering av ärende om stöd till arbetsmiljöutbildning är Afa Trygghetsförsäkringsaktiebolag ensamt personuppgiftsansvarig.

Om ett försäkringsföretag inom Afa Försäkring behandlar dina uppgifter för att hantera och underhålla relationer med dig är det försäkringsföretaget ensamt personuppgiftsansvarig. I de fall flera försäkringsföretag behandlar dina uppgifter för att hantera och underhålla relationer med dig är försäkringsföretagen gemensamt personuppgiftsansvariga. För skadereglering för försäkrad är vi gemensamt personuppgiftsansvariga.