Hur länge sparas mina personuppgifter?

Tillbaka

 

Hur länge dina personuppgifter sparas beror på vilket ändamålet är för behandlingen

Skadereglering för försäkrad

För att den försäkrades rätt till omprövning inte ska upphöra, för att säkerställa kvalitet i vårt data och för att uppfylla uppdrag inom områden som berör Afa Försäkring sparar vi dina personuppgifter tillsvidare.

Hantera ärende om rehabiliteringsstöd

Ansökningar och uppgifter om deltagande sparas i minst sju år, och som längst åtta år.

Hantera ärende om stöd till arbetsmiljöutbildning

Ansökningar och uppgifter om deltagande sparas i minst sju år, och som längst åtta år.

Administration av utbildning och event

Dina uppgifter sparas i två år efter genomförd utbildning eller event.

Hantera och underhålla relationer

Dina uppgifter sparas i fem år från senaste aktivitet.

I övrigt bestäms våra bevarandetider av hur länge vi måste spara dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser, t.ex. avseende bokföring, och av hur länge rättsliga åtgärder kan vidtas mot Afa Försäkring.