Hantera ärende om stöd till arbetsmiljöutbildning

Tillbaka

 

Vi behandlar uppgifter om ditt namn och dina kontaktuppgifter för att hantera ärenden om stöd till arbetsmiljöutbildning. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att hantera ärendet och i förekommande fall lämna ersättning för arbetsmiljöutbildningen.