Hantera ärende om rehabiliteringsstöd för försäkrad

Tillbaka

 

Vi behandlar bland annat uppgifter om ditt namn och dina kontaktuppgifter för att hantera rehabiliteringsstödsärenden. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att uppfylla våra åtaganden med dig som arbetsgivare och i förekommande fall lämna ersättning för rehabiliteringsstöd.