Skadereglering avseende försäkrad

Tillbaka 

Vi behandlar bland annat uppgift om ditt namn, personnummer och dina kontaktuppgifter för att reglera den försäkrades skadeärende. Behandlingen grundar sig på en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att behandla personuppgifterna för att kunna reglera försäkringsärendet och fullgöra vårt åtagande enligt försäkringsavtalet med den försäkrades arbetsgivare.