Personuppgiftsansvar - vem är ansvarig?

 Tillbaka

 

 Afa Sjukförsäkringsaktiebolag (502033-0642), Afa Trygghetsförsäkringsaktiebolag
(516401-8615) och Afa Livförsäkringsaktiebolag (502000-9659)("Afa Försäkring", "vi",
"oss") är gemensamt personuppgiftsansvariga för behandlingen av dina personuppgifter som framgår av denna information. För de behandlingar av dina personuppgifter där Afa
Försäkring gemensamt ansvarar har vi upprättat ett internt arrangemang.