Hur länge sparas mina personuppgifter?

 Tillbaka 

Vi sparar dina personuppgifter tills vidare eftersom att det är nödvändigt för att rätten till omprövning av ett skadeärende inte ska påverkas av att vi gallrar personuppgifterna. I övrigt bestäms våra bevarandetider av hur länge vi måste spara dina personuppgifter för att fullgöra rättsliga förpliktelser, till exempel avseende bokföring, och av hur länge rättsliga åtgärder kan vidtas mot Afa Försäkring.