Personuppgifter för anhöriga

För att vi ska kunna skadereglera behöver vi hämta in och hantera uppgifter om dig. Exempel är namn och kontaktuppgifter. Du behöver inte godkänna att vi använder oss av dina uppgifter men vi vill här informera om vilka uppgifter vi hämtar in, varför och hur vi ser till att dina uppgifter hanteras tryggt och säkert av oss.

Här beskriver vi hur vi behandlar de personuppgifter som vi samlar in från dig i egenskap av anhörig till en person som är/var försäkrad hos Afa Försäkring. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss. Vi vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter och för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och våra interna riktlinjer och rutiner för hantering av personuppgifter.

Vi hämtar in personuppgifter för följande ändamål:

Skadereglering avseende försäkrad

Mer information om hur vi hanterar personuppgifter:

Varifrån samlar vi in uppgifter om dig?

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Personuppgiftsansvar - vem är ansvarig?

Överföring och utlämnande av personuppgifter - vilka mer får ta del av dina uppgifter?

Dina rättigheter

Frågor om personuppgifter?

Du är välkommen att ringa oss om du har frågor om personuppgifter: 08-696 49 39.