Så behandlar vi personuppgifter

Vilka är vi och vad gör vi?

Afa Försäkring är samlingsnamnet för de tre bolagen Afa Sjukförsäkringsaktiebolag, Afa Trygghetsförsäkringsaktiebolag och Afa Livförsäkringsaktiebolag. Afa Fastigheter är en del av kapitalförvaltningen i Afa Sjukförsäkringsaktiebolag.

Vi ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK och genom kollektivavtalen försäkrar vi anställda inom den privata sektorn och kommuner, landsting, regioner och vissa kommunala bolag. Det som gör Afa Försäkring annorlunda jämfört med vissa andra försäkringsbolag är att vi drivs utan vinstsyfte.

Från försäkringsfallen tar vi fram statistik som vi sammanställer och analyserar. Inom de områden i arbetslivet där vi ser problem med skador kan vi utlysa och finansiera forskningsprojekt. Resultaten av forskningen omsätts i praktisk handling genom förebyggande arbetsmiljösatsningar.

Vilka personuppgifter behöver vi?

För vår skadereglering behöver vi hämta in och behandla uppgifter om den försäkrade. Det kan handla om personnummer, namn, adress och anställningsuppgifter. Fullständig information om vad vi hämtar in för uppgifter och varför får du när du påbörjar en anmälan till någon av våra försäkringar.

Varifrån får vi uppgifterna?

Personuppgifterna inhämtas från dig själv, din/a arbetsgivare, Försäkringskassan, offentliga register såsom SPAR, folkbokföringen (Skatteverket) och i vissa fall sjukjournaler. Informationen kan vi få via blanketter och brev, filöverföring, e-post eller internet.

Hur länge sparas uppgifterna?

Hur länge dina personuppgifter sparas beror på ändamålet med behandlingen. För att du ska ha möjlighet att få omprövning av beslut som fattats i ett skadeärende måste vi spara vissa personuppgifter tillsvidare.

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter i samband med att vi hanterar dina personuppgifter. På länken nedan kan du läsa på om och utöva dina rättigheter. Du kan bland annat beställa ett registerutdrag, be oss ändra uppgifter om dig, invända mot hur vi använder dina personuppgifter eller begära att dina uppgifter raderas.

Läs mer och utöva dina rättigheter.

Frågor om personuppgifter?

Du är välkommen att ringa oss om du har frågor om personuppgifter: 08-696 49 39