Succé för Byggbranschens Säkerhetspark – 2 000 elever har redan utbildats

Pressmeddelande
26 september 2022klockan 07.00

Som en del av Afa Försäkrings arbete med att förebygga och minska arbetsskador, har ett samverkansprojekt med Byggbranschens Säkerhetspark inletts. Hittills har ungefär 2 000 studenter utbildats i parken där lärare och studenter på bygg- och anläggningsutbildningar kan gå utbildningen gratis. De som gått utbildningen hittills ger den toppbetyg och även detta läsår finns möjlighet för lärare och elever att gratis utbilda sig i parken.

– Nu kickar vi igång hösten och fortsätter även i år att erbjuda gratis utbildningar kring byggsäkerhet, attityder och beteenden för studenter på bygg- och anläggningsutbildningar. Det är samarbetet med Afa Försäkring som möjliggjort att vi kan erbjuda utbildningen gratis till lärare och studenter, Håcan Eskilsson, utbildningsledare i Byggbranschens Säkerhetspark.

Samarbetet med Afa Försäkring påbörjades för ett par år sedan och hittills har cirka 2 000 studenter fått gratis utbildning i Byggbranschens Säkerhetspark.

– Byggbranschen är bland de mest skadedrabbade, både vad gäller arbetsolyckor och arbetssjukdomar. Genom samarbetet vill vi skapa tryggare och säkrare arbetsplatser för elever och studenter inom bygg och anläggning, inför deras praktik och kommande arbetsliv, säger Susanna Stymne Airey, chef för enhet Förebygga på Afa Försäkring.

”En dag för säkerhetens skull kan man avvara”

Jimmy Lenard undervisar på bygg- och anläggningsprogrammet på gymnasiet och har besökt Byggbranschens Säkerhetspark tillsammans med sina elever. Han tycker att det är värt att en dag om året besöka parken, då besöket väcker en vilja att fortsätta arbeta aktivt med arbetsmiljöarbetet året om.

– Det finns avancerade saker att visa upp i Säkerhetsparken. Eleverna tar till sig det. Det är helt klart värt tiden att resa dit. Och en dag för säkerhetens skull kan man avvara, tycker jag, säger Jimmy Lenard.

”Det är viktigt att tänka på säkerheten, man vill ju komma hem levande”

8 av 10 av de gymnasieelever som varit på utbildnings i parken skulle rekommendera Byggbranschens Säkerhetspark för en kompis eller framtida kollega. Och 9 av 10 vuxenstudenter vid yrkeshögskolor, universitet- och vuxenutbildningar skulle göra detsamma.

– Det bästa med att komma hit var att man fick fördjupning och lärde sig nya grejer, säger Anton, en av de elever som genomgått utbildningen.

– Det är viktigt att tänka på säkerheten, man vill ju komma hem levande, säger Wiktoria, som också var med på studiebesöket.

Se en kort filmteaser om Byggbranschens Säkerhetspark, längd: 1min 30 sekunder: https://youtu.be/auJe8u1dK5E

På Afa Försäkrings webbplats uttalar sig fler deltagare om utbildningen.

Beteenden och attityder påverkar säkerheten

Under handledning vid fysiskt uppbyggda stationer och scenarion som är vanliga i branschen, får de som utbildas reflektera kring beteenden och attityder som kan påverka säkerheten på arbetsplatsen.

”Vi är stolta över att så många verkligen lär sig något”

– Vi har gjort utvärderingar med alla lärare och studenter som kommit hit på utbildningar. Och vi är stolta över att så många återkopplar att de verkligen lärt sig något efter att ha varit här, säger Håcan Eskilsson.

– Mer än 90 procent av alla de lärare, elever och studenter som gjort ett besök hos oss upplever efter utbildningen att de fått information om hur man kan förändra beteenden i byggbranschen och hur man kan förhindra olyckor och tillbud. De tycker även att utbildningen gett dem inspiration och att de deltagit aktivt i utbildningen, säger han.

Digitala besök i Byggbranschens Säkerhetspark på gång

Under en av sommarens varmaste dagar spelade samverkansparten Galaxen Bygg in en digital rundvandring i Byggbranschens Säkerhetspark.

– Under läsåret 2022–2023 kommer vi, som en del av vår skolverksamhet på bygg- och anläggningsprogrammen, att erbjuda ett besök i parken i årskurs 3. Något som är möjligt tack vare finansieringen från Afa Försäkring, säger Emelie Axell, verksamhetsutvecklare på Galaxen Bygg.

Filmen ska tillsammans med ett diskussionsunderlag kunna användas av skolklasser som inte har möjlighet att fysiskt besöka parken av olika skäl.

– Galaxen Byggs projekt rimmar väl med vår samverkan med Byggbranschens Säkerhetspark, eftersom de vänder sig till samma målgrupper som vi gör i vårt projekt, nämligen elever inom bygg och anläggning, säger Eva Hytönen, projektledare för samverkansprojektet på Afa Försäkring.

Mer information:

Byggbranschens Säkerhetspark nära Arlanda flygplats har funnits sedan 2019 och initierades av bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen. Verksamheten riktar sig till hela byggbranschen och utbildningar inom bygg och anläggning.

Aktiva aktörer i detta samverkansprojekt är förutom Afa Försäkring pch anställda i Byggbranschens Säkerhetspark även ByggföretagenGalaxen Bygg och Byggbranschens Yrkesnämnd

Byggbranschens Yrkesnämnd, BYN, erbjuder möjligheter att söka stöd för resekostnader i samband med studiebesök i parken för bygg- och anläggningsklasser som vill gå utbildningen. Kontakta BYN i din region.

Läs mer om samverkansprojektet på Afa Försäkrings webbplats. 

Kontakt:

Susanna Stymne Airey, chef på enheten Förebygga, Afa Försäkring: 08–696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se

Eva Hytönen, projektledare, Afa Försäkring: 08-696 40 21, eva.hytonen@afaforsakring.se

Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Håcan Eskilsson, utbildningsledare i Byggbranschens Säkerhetspark: 073-071 75 12, hacan.eskilsson@byggforetagen.se

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här. 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.