Samtalsmetod kan underlätta återgång i arbete vid smärtrehabilitering

Pressmeddelande
27 augusti 2019klockan 07.48

Samverkan med både arbetsgivaren och vården gör det lättare för sjuka att komma tillbaka till arbetet. Vid rehabilitering av långvarig smärta saknas ofta en strategi för hur detta ska gå till. Forskaren Therese Hellman tilldelas 2 022 000 kronor av AFA För­säkring för att undersöka om samtalsmetoden Krav- och funktionsschema kan göra smärtrehabiliteringen mer arbetsinriktad.

– Krav- och funktionsschema, eller KOF, är en metod för kartläggning av arbetsförmåga som hittills använts mest i företagshälsovården, säger Therese Hellman, doktor i medicinsk vetenskap vid Uppsala universitet.

– Där har man sett att KOF-schemat ger ökad förståelse för den sjuke arbetstagarens funktionsnedsättningar och vad han eller hon kan göra på jobbet. Det bidrar till att man kan anpassa återgången i arbete efter vad personen klarar av.

Rehabilitering med inriktning på att arbeta igen

Therese Hellman har tidigare bland annat studerat grupprehabilitering och gjort en utredning av Rehabiliteringsgarantin från 2015. Nu ska hon undersöka hur man kan få rehabiliteringen av smärtpatienter mer inriktad på återgång i arbete.

– I mina tidigare studier har det visat sig att rehabiliteringspersonalen haft svårt att veta hur de ska ta sig an frågorna om arbete. Hälsan kommer oftast i första hand och först när den fungerar kan man koppla in arbetet, istället för att se arbete som något som också bidrar till bättre hälsa, säger Therese Hellman.

– Forskning om återgång i arbete visar att en tidig kontakt mellan arbetstagare och arbetsgivare, med stöd av någon form av vårdkontakt, bidrar till tidigare arbetsåtergång. Inom smärtrehabilitering saknas det tydliga strukturer för att få den här typen av samverkan att fungera. Jag tror att KOF kan vara ett verktyg som ger struktur, både för samverkanssamtalen och för rehabiliteringspersonalen.

Forskning till nytta i arbetslivet

– Vi vill långsiktigt bidra till färre arbetsskador och minskad ohälsa i arbetslivet. Det gör vi bland annat genom att stödja forskning som främjar förebyggande arbete, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

– Forskningen vi finansierar ska komma till nytta i arbetslivet. Det är ett av våra huvudkriterier när vi beslutar om vilka projekt som får stöd. Nu har vi beviljat stöd till Therese Hellman och ett projekt inom arbetsmiljö och hälsa.

Läs hela intervjun med Therese Hellman

Läs om  samtliga projektsom fått stöd i denna anslagsomgång.

Kontakt:
Therese Hellman, Uppsala universitet, 072–450 07 43, therese.hellman@medsci.uu.se.
Barbro Jacobsson, forskningshandläggare på FoU-avdelningen, AFA Försäkring, 070–893 95 48, barbro.jacobsson@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör, AFA Försäkring: 073–096 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Fakta om AFA Försäkrings forskningsstöd:
AFA Försäkring satsar årligen cirka 150 miljoner kronor på forskning och utveckling som syftar till att förebygga ohälsa och arbetsskador inom både privat näringsliv och kommuner och regioner. Information om forskningsstödet: afaforsakring.se/forskning.