Restauranganställda – här är de vanligaste allvarliga arbetsolyckorna

Pressmeddelande
9 maj 2023klockan 03.00

Några av de vanligaste orsakerna till ett allvarligt arbetsolycksfall inom restaurang är att falla, bränna eller skära sig. Restauranganställda har högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för hela den svenska arbets­marknaden. Det visar en ny rapport från Afa För­säkring om allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro inom handel och restaurang.

– Inom restaurang ser vi att de anställda har högre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för svensk arbetsmarknad. I den här rapporten har vi förutom statistik för restauranganställda även med statistik för anställda inom handeln, säger Elin Henriksson analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Fallolyckor, brännskador och skuren av en kniv vanligaste orsakerna

– Den allra vanligaste typen av olycka för hela arbetsmarknaden är en fallolycka och det gäller även restauranganställda. Andra vanliga orsaker till allvarliga arbetsolycksfall inom restaurang är brännskador och att skära sig på en kniv eller annat föremål, säger Elin Henriksson.

– Skärskador med kniv inträffar ofta vid matlagning. När det gäller brännskador är den främsta bakomliggande orsaken för män att få varm olja på sig. För kvinnor är det främst vattenånga från kokande vatten i grytor, ugn eller stekbord som orsakar brännskadorna, men det kan också vara att man spiller kokande vatten på sin hand, arm eller fot.

Baconfett från ugnen orsakade brännskada

Ett manligt restaurangbiträde råkade ut för en brännskada på jobbet. Den orsakade en brännskada på bland annat skuldran. Mannen blev sjukskriven i mer än 30 dagar efter att han skadat sig. Han berättar om vad som hände:

– Jag plockade ut ett bläck ur ugnen. Bläcket fastnade i ugnspåret och baconfettet skvalpade över på min vänstra underarm.

Ett exempel på typisk fallolycka, är en kvinna som arbetar som kock. Hon berättar att hon halkade på en isfläck när hon gick ut med sopor, ramlade och bröt sin handled. Fallolyckan ledde till en fraktur och medicinsk invaliditet, det vill säga en skada som aldrig läker.

En annan kock berättar hur han skar sig i fingret när han höll på att hacka grönsaker. Sårskadan på fingret ledde till medicinsk invaliditet.

Stöd för en säkrare arbetsplats

– Afa Försäkrings statistikrapporter ger fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som även arbetsmarknadens parter tar del av. Statistiken bidrar till olika slags förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för de forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som Afa Försäkring finansierar, säger Elin Henriksson.

Genom samarbete med organisationerna Prevent och Suntarbetsliv bidrar Afa Försäkring till att kunskap om arbetsmiljö och hälsa kommer till praktiskt nytta på arbetsplatserna. Båda organisationerna tar fram material i förebyggande syfte, som exempelvis checklistor och utbildningar. Läs mer om samarbetet med Prevent och Suntarbetsliv här.

Det är viktigt att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, för att undersöka risker och tillbud och ta fram åtgärdsplaner. Afa Försäkring tillhandahåller IA-systemet, som ger ett systematiskt stöd för att upptäcka och dokumentera risker och tillbud. Det ger även ett bra underlag för att kunna arbeta förebyggande. Läs mer om IA här.

Mer information:

Statistiken i rapporten Handel och restaurang - allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. I rapporten presenteras både allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro. Förutom statistik inom restaurang presenterar rapporten även statistik inom handeln. Rapporten finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Rapporten presenteras på ett filmat seminarium i samband med rapportsläppet. På seminariet presenteras även forskning inom närliggande områden. Seminariet livesänds den 9 maj 2023 men går även att se även i efterhand via en nyhetspuff som publiceras på denna sida i efterhand. 

Om du har en godkänd arbetsskada och omfattas av kollektivavtalade försäkringar på jobbet, kan de ge ersättning för bland annat inkomstförlust, olika kostnader, fysiskt och psykiskt lidande, bestående besvär och ärr.


Kontakt:
Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08 696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.