Ung kvinna som jobbar inom handeln, bär på en trälåda med rödlök.

Foto: johner.se/Maskot Bildbyrå AB

9maj

Handel och restaurang – allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro

FrukostseminariumDigitalt
Genomfördes 9 maj 2023

En fallolycka är den vanligaste orsaken till en allvarlig arbetsskada för både handels- och restauranganställda. Inom båda branscherna har kvinnor högre risk för långvarig sjukfrånvaro än män. Det visar en rapport som presenterades på ett webbinarium hos Afa För­säkring.

Handel och restaurang sysselsatte nästan 370 000 personer år 2021, vilket är åtta procent av den totala arbetskraften. En stor andel av de sysselsatta inom yrkesgrupperna är unga.

Anställda inom handeln har lägre risk att drabbas av en allvarlig arbetsolycka än genomsnittet för arbets­­marknaden. Anställda i restaurangbranschen har något högre risk. I båda yrkesgrupperna ökar risken att råka ut för en allvarlig arbetsolycka med åldern.

Fallolycka vanligaste orsaken till allvarlig arbetsskada

Inom både handeln och restaurangbranschen är en fallolycka den vanligaste orsaken till en allvarlig arbetsskada. Näst vanligast inom handeln är hot, våld och rån och i restaurangbranschen skär- och brännskador.

Kvinnor har högre risk för långvarig sjukfrånvaro än män

Både handels- och restauranganställda i den privata sektorn har lägre risk för långvarig sjukfrånvaro än privatanställda arbetare i genomsnitt. Anställda inom restaurang- och storkök i den offentliga sektorn har högre risk för längre sjukfrånvaro än genomsnittet för samtliga yrkesgrupper inom kommuner och regioner.

Inom såväl handeln som restaurangbranschen har kvinnor högre risk för långvarig sjukfrånvaro än män. Risken att bli långvarigt sjuk ökar med åldern.

Här hittar du den inspelade presentationen av rapporten

Emil Askestad och Andreas Ek, båda analytiker och statistiker på Afa För­säkring, presenterade den nya statistik­rapporten Handel och restaurang – allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro vid ett seminarium på Afa För­säkring.

På seminariet presenterade också Alexis Rydell, docent i arbetsvetenskap vid Högskolan i Dalarna, forskningsprojektet Omstruktureringar i besöksnäringen i spåren av covid-19: konsekvenser för individer och arbetsmiljöer.

Moderator för seminariet var Anna Weigelt, chef för Afa Försäkrings analysavdelning.

Staplar i ett diagram.

Analys och statistik

Genom att ta fram och analysera statistik ur vår skadedatabas får vi värdefull kunskap om skador och sjukdomar i arbetslivet i både privat och offentlig sektor.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.