cai412-39213.webp

Foto: Johnér Bildbyrå AB

Samarbete med Prevent och Suntarbetsliv

Vi samarbetar med de ideella organisationerna Prevent och Suntarbetsliv. På så sätt bidrar vi till att kunskap om arbetsmiljö och hälsa kommer till praktisk nytta på arbetsplatserna.

Prevent och Suntarbetsliv samlar in och förmedlar kunskap om hur man kan förbättra arbetsmiljön på svenska arbetsplatser. Det gör de genom information, inspiration, utbildningar och verktyg som stödjer arbetsmiljöarbetet. 

Afa Försäkring samarbetar med Prevent och Suntarbetsliv om till exempel seminarier, event och utbildningar inom arbetsmiljö och hälsa. 

Prevent ger kunskap till privata företag 

Prevent  har utbildningar, checklistor och enkäter som hjälper företag inom den privata sektorn att jobba med frågor som arbetsbelastning, stress, ledarskap, konflikter och mobbning. De vänder sig till olika branscher. 

Prevent ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Det innebär att allt de gör är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans. 

Vill du hålla dig uppdaterad? 

Anmäl dig till att få Prevents nyhetsbrev. 

Prenumerera kostnadsfritt på Prevents tidning Arbetsliv

Läs mer på Prevents webbplats om kunskap för en bra arbetsmiljö där alla kan jobba säkert och må bra. 

Suntarbetsliv ger kunskap till kommuner och regioner 

Suntarbetsliv ger inspiration, metoder och verktyg till arbetsmiljöarbetet i kommuner, regioner och kommunala företag. De erbjuder till exempel utbildningar, aktivitetsbank för OSA – organisatorisk och social arbetsmiljö samt checklistor och mallar. 

Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivarorganisationerna SKR och Sobona. Tillsammans bidrar de till att främja ett väl fungerande arbetsmiljöarbete. 

Vill du hålla dig uppdaterad? 

Anmäl dig till att få Suntarbetslivs nyhetsbrev. 

Läs mer på Suntarbetslivs webbplats om hur man kan arbeta tillsammans för friska arbetsplatser. 

Afa Försäkring
Afa Försäkring

Läs om Gilla Jobbet

Två män och en kvinna på en stor scen inleder  arbetsmiljöeventet Gilla Jobbet 2022 i Folkets hus i Stockholm.

Gilla Jobbet

Mer information kommer senare under våren 2023, då också anmälan öppnas.

Kollegor samtalar på konferens

Gilla Jobbet – arbetslivets mötesplats

Gilla Jobbet är ett återkommande arbetsmiljöevent som arbets­marknadens parter står bakom. Där kan du ta del av den senaste forskningen, utbyta erfarenheter och få nya idéer, tips och verktyg. Alla aktiviteter är kostnadsfria.