cai412-39213.webp

Foto: Johnér Bildbyrå AB

Samarbete med Prevent och Suntarbetsliv

Vi samarbetar med de ideella organisationerna Prevent och Suntarbetsliv. På så sätt bidrar vi till att kunskap om arbetsmiljö och hälsa kommer till praktisk nytta på arbetsplatserna.

Prevent och Suntarbetsliv samlar in och förmedlar kunskap om hur man kan förbättra arbetsmiljön på svenska arbetsplatser. Det gör de genom information, inspiration, utbildningar och verktyg som stödjer arbetsmiljö­arbetet. De använder bland annat resultat från den forskning om arbetsmiljö och hälsa som vi finansierar, och bidrar på så sätt till att forskningen kommer till praktisk nytta i arbetslivet.

Afa För­säkring samarbetar med Prevent och Suntarbetsliv om till exempel seminarier, event och utbildningar inom arbetsmiljö och hälsa.

Prevent ger kunskap till privata företag 

Prevent  har utbildningar, checklistor och enkäter som hjälper företag inom den privata sektorn att jobba med frågor som arbetsbelastning, stress, ledarskap, konflikter och mobbning. De vänder sig till olika branscher. 

Prevent ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Det innebär att allt de gör är framtaget av fackförbund och arbetsgivare tillsammans. 

Vill du hålla dig uppdaterad? 

Anmäl dig till att få Prevents nyhetsbrev. 

Prenumerera kostnadsfritt på Prevents tidning Arbetsliv

Läs mer på Prevents webbplats om kunskap för en bra arbetsmiljö där alla kan jobba säkert och må bra. 

Suntarbetsliv ger kunskap till kommuner och regioner 

Suntarbetsliv ger inspiration, metoder och verktyg till arbetsmiljö­arbetet i kommuner, regioner och kommunala företag. De erbjuder till exempel utbildningar, aktivitetsbank för OSA – organisatorisk och social arbetsmiljö samt checklistor och mallar. 

Suntarbetsliv drivs gemensamt av de fackliga organisationerna och arbetsgivar­organisationerna SKR och Sobona. Tillsammans bidrar de till att främja ett väl fungerande arbetsmiljö­arbete. 

Vill du hålla dig uppdaterad? 

Anmäl dig till att få Suntarbetslivs nyhetsbrev. 

Läs mer på Suntarbetslivs webbplats om hur man kan arbeta tillsammans för friska arbetsplatser. 

Afa Försäkring
Afa Försäkring

Läs om Gilla Jobbet