Psykisk ohälsa i kommuner och landsting

Pressmeddelande
6 december 2017klockan 08.00

Efter flera års ökning ser det nu ut som att antalet nya långa sjukfall inom avtalsområdet Kommuner och landsting har börjat avta. Andelen psykiska diagnoser fortsätter däremot att öka. På ett seminarium den 6 december presenterades en ny statistik­rapport från AFA För­säkring. 

Foto: Adam Fredholm 

– Psykiska diagnoser är den vanligaste orsaken bakom långvarig sjukskrivning i Kommuner och landsting, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen på AFA Försäkring, som tillsammans med analytiker Therese Ljung presenterade rapporten ”Psykisk ohälsa i kommun- och landstingssektorn” på ett seminarium.

Skillnader mellan kvinnor och män
Rapporten omfattar olika psykiska diagnoser – som stressreaktioner, depressioner och ångest – inom olika yrkesgrupper och visar vissa statistiska skillnader mellan kvinnor och män. Under 2015 utgjorde psykiska diagnoser 46 procent av kvinnornas långa sjukfall och 41 procent av männens långa sjukfall inom sektorn.

Kontaktyrken sticker ut i statistiken
I en tidigare rapport har psykiska diagnoser i kontakyrken i Kommuner och landsting kartlagts. Ofta pekas så kallade kontaktyrken ut som särskilt drabbade av psykisk ohälsa, så även denna gång. 

– Psykiska diagnoser är vanliga även inom andra yrken i kommuner och landsting och vi inkluderar flera olika yrken inom denna sektor, men vi tittar fortfarande närmare på några kontaktyrken, nämligen förskollärare och fritidspedagoger, läkare och yrken inom socialt arbete, som till exempel socialarbetare, kuratorer och psykologer, säger Anna Weigelt.

Läkarnas sjukfrånvaro ökar
En preliminär jämförelse mellan 2015 och 2016 visar att antalet sjukfall med en psykisk diagnos har ökat per 1 000 sysselsatta i yrkesgruppen läkare. Den högsta ökningen procentuellt sett har skett bland manliga läkare, från 3,6 till 4,6 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta.

Om man däremot ser på en längre tidsperiod så har kvinnliga läkare haft en betydligt större ökning av långa sjukfall med just psykiska sjukdomar än männen. Från år 2009 till 2016 hade kvinnliga läkare gått från 4,4 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta till hela 13,4, en ökning på nästan tre gånger så många långa sjukfall.

Vill förebygga psykisk ohälsa – därför sprids rapporterna
– Genom att sprida rapporter som utgår från vår skadedatabas hoppas vi kunna bidra i arbetet med att förebygga psykisk ohälsa, säger Anna Weigelt.

För att göra informationen från AFA Försäkrings skadedatabas tillgänglig för alla presentas varje år aktuell statistik i rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro och fyra stycken ämnesspecifika delrapporter. Rapporten Psykisk ohälsa i kommun- och landstingssektorn är den fjärde delrapporten som presenteras under 2017.

Rapport och dokumentation från seminariet:
Presentationen av rapporten filmades och kommer tillsammans med referat och dokumentation från seminariet att publiceras här. Där finns även en länk till rapporten ”Psykisk ohälsa i kommun- och landstingssektorn” med statistik, tabeller och diagram.   

Kontakt:
Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen AFA Försäkring, 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se 
Therese Ljung, analytiker AFA Försäkring: 08-696 45 50, therese.ljung@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Text: Linda Harling