Över 5 000 har gått arbetsmiljö­utbildning i år

Pressmeddelande
26 oktober 2021klockan 07.00

Arbetsmiljöveckan pågår denna vecka och den 27 oktober infaller Skydds­ombudens dag. Afa För­säkring uppmärksammar satsningen ”Stöd för arbetsmiljö­utbildning”, där arbetsmiljö- och skydds­ombud tillsammans med chefer får ekonomiskt stöd för att gå arbetsmiljö­utbildningar. Färsk statistik visar att över 5 000 personer har använt sig av stödet till utbildning, som arbets­marknadens parter står bakom.

– Efter satsningens första 6 månader visar våra utvärderingar att över 5 000 personer fått ekonomiskt stöd hittills och närmare 300 utbildningsanordnare har blivit godkända. De populäraste utbildningarna har varit Bättre arbetsmiljöarbete, Arbetsmiljö för chefer, Systematiskt arbetsmiljöarbete och BAS P/U, säger Anna Mia Olofsson, avdelningschef på Arbetsmiljöutbildning och Rehabiliteringsstöd på Afa Försäkring.

Många nöjda deltagare

Hittills har ungefär 6 av 10 gått utbildningen tillsammans. När chef och arbetsmiljö- eller skyddsombud går utbildningar tillsammans skapas en unik dialog och stärker samverkan i arbetsmiljöarbetet. Något som märks när kursdeltagarna själva även fått svara på hur de upplevt utbildningen de gått.

– Vi kan konstatera att 96 procent av de tillfrågade upplevde utbildningen som bra till mycket bra och 95 procent av de tillfrågade skulle rekommendera utbildningen till andra, säger Anna Mia Olofsson.

Stöd för arbetsmiljöutbildning ska bidra till ett friskt och tryggt arbetsliv. Det är stöd till gemensamma utbildningsinsatser för chefer och arbetsmiljö- och skyddsombud som är särskilt prioriterade för att bidra till samverkan kring arbetsmiljö. Om man deltar tillsammans på utbildningen är stödet 70 procent av utbildningskostnaden, i stället för hälften.

– Det känns fint eftersom vi har 2,5 år kvar i projektet och hoppas på att många fler chefer och arbetsmiljö- eller skyddsombud ska ta möjligheten att söka stödet för att gå arbetsmiljöutbildning tillsammans, säger Anna Mia Olofsson.

Mer information:

Ladda ner Utvärdering av stöd för arbetsmiljöutbildning januari–juni 2021 här.

Läs mer om Stöd för arbetsmiljöutbildning på Afa Försäkrings webbplats.

Initiativtagarna bakom Stöd för arbetsmiljöutbildning är arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv, LO och PTK, vilka satsar 75 miljoner kronor på detta. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Afa Försäkring har fått i uppdrag att administrera satsningen, som nu varit igång i drygt ett halvår men är en pågående satsning fram till och med år 2023.

Kontakt: Linda Harling, presskommunikatör: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Vid mer allmänna frågor om stödet, kontakta oss på: 08-696 40 36, stodforarbetsmiljoutbildning@afaforsakring.se eller besök afaforsakring.se/arbetsmiljoutbildning/