Utvärdering av stöd för arbetsmiljöutbildning januari–juni 2021

Svenskt Näringsliv, LO och PTK satsar på stöd till arbetsmiljöutbildning. Stödet ska särskilt gå till gemensamma utbildningsinsatser där chefer och arbetsmiljö-/skyddsombud deltar tillsammans för att gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ges för vidareutbildning av arbetsmiljö-/skyddsombud och chef samt för arbetsmiljöutbildning på grundläggande nivå för chef. Här är en utvärdering av Stöd för arbetsmiljöutbildning första halvåret 2021.

Ladda ner utvärderingen av januari–juni 2021 som pdf här.

Läs även en utvärdering från tidigare satsning 2016–2018 här.

utvardering_halvar1_2021_1.JPG

utvardering_halvar1_2021_2.JPG