Om stöd för arbetsmiljöutbildning

När chef och arbetsmiljö- eller skyddsombud går utbildningar tillsammans skapar ni en unik dialog och stärker samverkan i arbetsmiljö arbetet. Det tjänar hela företaget på. Nu kan ni söka ekonomiskt stöd för arbetsmiljöutbildning! Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor och ska gynna samverkan och skapa dialog i arbetsmiljöarbetet utifrån arbetsplatsens behov. Stödet är en delfinansiering av utbildningskostnaden. Läs mer och ansök!

Logotyp för projektet stöd för arbetsmiljöutbildning.

Laptop där det står arbetsmiljöutbildning på skärmen.

Utbildningar för 2022

Utbildningar som ska genomföras under 2022 kan tidigast ansökas för 2022-01-01. Detta betyder att ansökan om utbildningar som genomförts under 2021 måste inkomma som senast 2021-12-31.