Nytt grepp mot fallolyckor – coronaanpassad fallträning online och utomhus

Pressmeddelande
19 februari 2021klockan 06.50

Fallolyckor är den vanligaste arbetsolyckan i Sverige. Antalet arbetsolycksfall utomhus ökar dessutom varje år när halkan slår till, men med hjälp av judoinspirerad fallträning kan fallolyckor förebyggas och risken för skador minskas. Nu utvecklar Svenska Judoförbundet och Afa För­säkring sitt samarbete och erbjuder från 1 mars digital fallträning för företag – online och utomhus – för att möta upp behovet av fallträning under pågående pandemi.


Judoinspirerad fallträning utomhus. Foto: Kristofer Olsson. Fallträning online. Foto: Svenska Judoförbundet.

– Pandemin har påverkat oss alla, så även vår gemensamma satsning på fallträning. Flera företag står på väntelista för att köra igång. Nu när vi tagit fram ett coronaanpassat fallträningskoncept kan fallträning genom jobbet fortsätta med online- och utomhusträning, säger Karin Strömqvist Bååthe, projektledare på Svenska Judoförbundet.

Varje år inträffar 11 000 fallolyckor på arbetstid. Några av de värst drabbade yrkesgrupperna är undersköterskor, vårdbiträden, brevbärare och städare – yrkesgrupper som inte kan välja att jobba hemifrån under pandemin och därmed är fortsatt utsatta för fallrisker. Då känns det bra att vi kan erbjuda utomhusträning och även träning online för de som kan delta där, säger Eva Hytönen, projektledare på Afa Försäkring.

Den judoinspirerade träningen ger ökad trygghet på jobbet

Afa Försäkring har de senaste åren tillsammans med Svenska Judoförbundet satsat på fallträningen Judo4Balance genom det förebyggande projektet på svenska arbetsplatser.

– Syftet är att förebygga fallolyckor och skapa ökad trygghet och ökad fallkompetens hos arbetstagare. Vi vill bidra till färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader för arbetsgivare och samhället i stort. Fallkompetensträningen är kostnadsfri om man har en kollektivavtalad försäkring hos Afa Försäkring, säger Eva Hytönen.

Fallträningen innebär att arbetstagarna under tio tillfällen får judoinspirerad träning i form av styrka, balans och fallteknik för att skapa ökad trygghet och ökad fallkompetens. Färsk forskning från Högskolan Dalarna visar att träningsprogrammet Judo4Balance är en effektiv träningsform för att förebygga risken för fallolyckor och minska risken att skadas vid ett fall.

Online- och utomhusträning öppnar upp för nya möjligheter

Med online-träning och träning utomhus öppnas helt nya möjligheter att träffas och teambuilda. Med online-träningen är vi inte längre beroende av att instruktörerna och företagen befinner sig på samma ort, så nu har vi stora möjligheter att nå ut till ännu fler, säger Karin Strömqvist Bååthe.

Vid online-träningen kopplar deltagarna upp sig digitalt från valfri plats och deltar i träningen. Hela träningen sker live och instruktören är med och leder passet och ger personlig återkoppling till deltagarna.

Våra pilotgrupper som har testat konceptet uppskattar att det finns möjlighet till interaktion med både arbetskamrater och instruktör. Dessutom erbjuder denna typ av distansträning även möjlighet för företag som har kontor på olika orter att träna tillsammans, säger Karin Strömqvist Bååthe.

Den nya coronaanpassade utomhusträningen fungerar på liknande sätt som den ordinarie träningen gjort tidigare, men med vissa anpassningar. Vid utomhusträningen finns en instruktör med på plats som leder passet men samarbetsövningarna har ersatts med individuella övningar och träningen sker utomhus istället för inne på företaget.

Både onlineträningen och utomhusträningen finns tillgängliga från 1 mars. Intresseanmälan gös via Svenska Judoförbundets hemsida.

– Till företag som är intresserade av att testa på träningen kommer vi att erbjuda prova-på-träning online, säger Karin Strömqvist Bååthe.

Afa Försäkring tipsar – så undviker du att falla och förebygger skador:

  • Halkskydd på frekventa in- och utgångar
  • Sandning och snöröjning
  • Broddar och ändamålsenliga skor
  • Särskilda åtgärder kan krävas i utsatta miljöer som skolgårdar, gångbanor, förskolan
  • Träna judoinspirerad fallträning, Judo4Balance

Mer information:
Vill du eller din arbetsplats ta reda på mer och ansöka om att få gratis fallträning genom jobbet? Läs mer här: afaforsakring.se/fallkompetens

Judo4Balance är unikt i världen och är utvecklat av en expertgrupp inom Svenska Judoförbundet. Det första träningsprogrammet som kombinerar fysisk träning (styrka och balans) med fallteknik. Samtliga Judo4Balance-kurser leds av licensierade judoinstruktörer som genomgått särskild utbildning hos Svenska Judoförbundet för att leda fallkompetenskurser.

Statistik om fallolyckor: Ladda ner Afa Försäkrings statistikrapport om fallolyckor.
Vill du prenumerera på AFA Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.  

Kontaktpersoner: Eva Hytönen, projektledare på AFA Försäkring: 08-696 40 21 eva.hytonen@afaforsakring.se    
Karin Strömqvist Bååthe, projektledare Svenska Judoförbundet, 073-089 61 62, karin.baathe@judo.se
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring, 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se


Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.