Ny rapport: Högst risk för långvarig sjukfrånvaro i Gävleborgs län

Pressmeddelande
10 juni 2024klockan 08.00

Afa Försäkrings årliga rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro är Sveriges mest omfattande rapport inom området. Statistiken visar att risken för långvarig sjukfrånvaro är högst i Gävleborgs län och lägst i Stockholms län.

– Skillnaderna mellan länen kan delvis förklaras av skillnader i näringslivsstrukturen. Risken är beräknad efter var den sjukskrivna bor och inte utifrån var arbetsplatsen är belägen, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker, Afa Försäkring.

Högst risk i Gävleborgs län

– Totalt för båda könen var risken för långvarig sjukfrånvaro i Sverige 2022 högst i Gävleborgs län med 24,3 sjukfall per 1 000 sysselsatta och lägst i Stockholms län, med 15,4 sjukfall per 1 000 sysselsatta. För män var risken högst i Gävleborgs län med 17,4 och lägst var risken i Stockholms län med 10,7, säger Andreas Ek.

– Kvinnor hade 2022 fler långa sjukfall per 1 000 sysselsatta än män i samtliga län. Under 2022 var risken för kvinnor högst i Dalarnas län, med 32,2 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta. Lägst risk för kvinnor hade Gotlands län med 20,1.

Störst skillnad mellan könen i Dalarnas län

– Den största skillnaden mellan könen när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro var i Dalarnas län, med drygt 17 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger Andreas Ek.

Minst skillnad mellan könen i Gotlands län

– Och den minsta skillnaden mellan könen när det gäller risk för långvarig sjukfrånvaro var i Gotlands län, med drygt 6,5 sjukfall per 1 000 sysselsatta, säger Andreas Ek.

Mer information:

Afa Försäkring administrerar kollektivavtalade försäkringar. Arbetsskade- respektive sjukförsäkringen är våra två största försäkringar och det är dem den här rapporten handlar om.

Eftersom man kan anmäla skador och sjukfall till Afa Försäkring i efterhand publiceras statistiken med viss fördröjning. Årets utgåva av rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro sträcker sig fram till och med 2022.

Statistiken i rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2024 kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats: www.afaforsakring.se/arsrapport-skadestatistik 

Rapporten presenteras på ett seminarium som livesänds den 18 juni 2024 kl. 9–10. Anmäl dig senast den 14 juni för att delta på plats alternativt den 17 juni för att delta digitalt. Seminariet spelas in och kommer att publiceras på Afa Försäkrings webbplats i efterhand. https://www.afaforsakring.se/om-oss/evenemang/allvarliga-arbetsskador-och-langvarig-sjukfranvaro-arlig-rapport

Långvarig sjukfrånvaro: Med ett långt sjukfall menar vi en sjukskrivning som har pågått i mer än 90 dagar eller lett till sjuk- eller aktivitetsersättning, hos Afa Försäkring kallad månadsersättning.

Sjukförsäkringen

-    Avtalsgruppsjukförsäkring AGS omfattar arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO och Fremia/LO. 
-    AGS-KL omfattar anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag. 
-    Sjukförsäkringen omfattar däremot inte statligt anställda eller tjänstemän inom det privata avtalsområdet. 
-    Sjukförsäkringen ger ett komplement till sjukpenning eller sjuk-/aktivitetsersättning från Försäkringskassan och sjukfrånvaron behöver inte vara arbetsrelaterad.

Mer om statistik

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter. 
https://www.afaforsakring.se/prenumerera-pa-statistikrapporter 

Se fler statistikrapporter från Afa Försäkring.
https://www.afaforsakring.se/ohalsa-och-arbetsskador/analys-och-statistik/alla-rapporter 

Kontakt: 
Andreas Ek, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08 696 42 76, andreas.ek@afaforsakring.se   Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här. https://www.afaforsakring.se/om-oss/pressrum