Möt Ulrika Hektor, ny chef för Afa Försäkrings forsknings- och utvecklingsavdelning

Pressmeddelande
29 november 2022klockan 08.00

Att få jobba med arbetsmiljöfrågor, mixen mellan partsvärlden och akademin och ett utvecklande och roligt chefsjobb. Det var vad som lockade Ulrika Hektor, att bli ny chef för Afa Försäkrings forsknings- och utvecklingsavdelning, FoU.

– Jag har följt Afa Försäkring större delen av mitt yrkesliv, och då särskilt FoU eftersom de producerar mycket intressant och aktuell kunskap, säger Ulrika Hektor, som började sin tjänst i oktober.

Hon har tidigare jobbat både på fackförbund och i staten.

– På fackförbunden Vision och Unionen har jag bland annat jobbat som chef för analysverksamheterna. I de rollerna har jag jobbat nära båda parter på arbetsmarknaden, berättar hon.

”Den svenska modellen fungerar”

I Ulrika Hektors mening fungerar och levererar den svenska modellen ”alldeles ypperligt”, något som Afa Försäkrings verksamhet är ett bevis på.

– Afa Försäkring är för mig något riktigt fint i Sverige – ett guldkorn sprunget ur den svenska modellen, säger hon.

Förutom partsvärlden har Ulrika Hektor också tidigare erfarenhet från myndighetsvärlden, bland annat från den statliga forskningsfinansiären Forte och från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

– På Forte var jag programchef för en satsning på hållbart arbetsliv, och på MUCF var jag utredningschef bland annat med ansvar för den forskningsbudget som fanns där. Jag har alltid jobbat nära akademin i mina tidigare roller, och har också arbetat med att bedöma forskningsansökningar, säger hon.

Kompetensutveckling och delat arbetsliv efter pandemin

Ett specialintresse inom arbetslivsområdet är kompetensutveckling och lärande i arbetslivet, frågor som Ulrika Hektor har fått tillfälle att jobba praktiskt med som utredare på Unionen.

– Jag är också extra intresserad av frågan om vilket arbetsliv vi får efter pandemin – får vi en utveckling där arbetare och tjänstemän går olika arbetsframtider till mötes? säger hon.

Det Ulrika Hektor syftar på är hur olik arbetsvardagen sett ut både under och efter pandemin för dessa grupper. Många tjänstemän som fick jobba hemifrån under pandemin, har fått ett flexiblare arbetsliv också efter pandemin med större möjligheter till distansarbete. Samtidigt har en del tjänstemän och många arbetare fått stanna på arbetsplatserna och frågan om hemarbete blir en icke-fråga för dem.

– Det är fortfarande många människor som inte kan eller får jobba hemma, och därmed är det en stor del av arbetsmarknaden där det inte blivit någon skillnad när det gäller flexibilitet i arbetslivet, säger Ulrika Hektor.

Hur vill du utveckla Afa Försäkrings arbete med forskningsfinansiering inom arbetsmiljö och hälsa?

– Frågor om arbetsmiljö och hälsa är aktuella efter pandemin. De har fått ett helt nytt allmänfokus – det pratas mycket om hur vi har det på jobbet och hur arbetet påverkar vår hälsa.

Nu när arbetsmiljöfrågor är högre upp på agendan i samhället ser Ulrika Hektor också stor potential att göra Afa Försäkring mer känt som forskningsfinansiär bland forskare och på lärosäten i Sverige.

– Det finns mycket kunskap om arbetsmiljö och hälsa på Afa Försäkring som kan kommuniceras och användas av arbetsmarknadens parter, för att komma till nytta på arbetsplatser, och i olika branscher.

Kontakt:
Ulrika Hektor, chef för Forsknings- och utvecklingsavdelningen, FoU, Afa Försäkring: 08-696 43 24, ulrika.hektor@afaforsakring.se.
Linda Harling, presskommunikatör Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se.

Afa Försäkring finansierar forskning som kommer till nytta i arbetslivet:
Vi stödjer forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa. Vi satsar 150 miljoner kronor om året för att förbättra arbetsmiljö och främja hälsa och därmed minska arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro för de anställda inom det privata näringslivet, kommuner och regioner. Mer information finns på vår FoU-webb.