Medarbetare på över 100 arbetsplatser har lärt sig att falla rätt

Pressmeddelande
15 februari 2022klockan 07.30

Fallolyckor är ett av samhällets största folkhälsoproblem och kostar samhället cirka 25 miljarder kronor per år enligt en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det är även den vanligaste arbetsolyckan, men forskning finansierad av Afa För­säkring visar att fallolyckor kan förebyggas. Fler än 100 arbetsplatser har genom Afa För­säkring och Svenska Judoförbundet fått judoinspirerad fallträning genom ett nyligen avslutat samverkansprojekt, som syftat till att lära fler arbetstagare att falla rätt.

– Varje år inträffar 11 000 fallolyckor på arbetstid. Som en del av Afa Försäkrings arbete med att förebygga och minska arbetsskador som följd av fallolyckor, har vi under fyra år genomfört ett unikt samverkansprojekt med Svenska Judoförbundet, där syftet varit att öka fallkompetensen i svenskt arbetsliv, säger Susanna Stymne Airey, chef för enheten Förebygga på Afa Försäkring.

– När vi gick in i detta fyraåriga samarbete ville vi nå ut till arbetsplatser över hela landet och vi är glada att medarbetare på över 100 arbetsplatser nu har deltagit i projektet. Och eftersom vissa yrkesgrupper är mer utsatta än andra, har vi satsat lite extra på att nå just dessa grupper med fallträning.

Yrkesgrupper inom vård, skola och bygg särskilt utsatta

– Bland de yrkesgrupper som är särskilt utsatta finns undersköterskor, sjuksköterskor, lärare, fritidspedagoger, fönsterputsare, yrkesförare, fastighetsskötare, renhållningsarbetare samt betong-, bygg- och anläggningsarbetare. Risken att drabbas av en fallolycka är relativt jämnt fördelad mellan könen och ökar med åldern, säger Susanna Stymne Airey.

Forskning visar att fallträningen förebygger fallolyckor

– Forskningen i projektet, som genomförts av Högskolan Dalarna, visar att fallträningsprogrammet, med inspiration från judon, är en effektiv träningsform för att förebygga risken för fallolyckor och minska risken att skadas vid ett fall, säger Susanna Stymne Airey.

– Fallträningen har inneburit att arbetstagare under tio tillfällen fått judoinspirerad träning i form av styrka, balans och fallteknik för att skapa ökad trygghet och ökad fallkompetens. Fallkompetensträningen har varit kostnadsfri för alla med kollektivavtalad försäkring hos Afa Försäkring.

Ökad personlig trygghet och samhällsnytta i fokus

Kostnaderna för fallskadorna för arbetsgivaren är höga – exempelvis kostar, enligt Försäkringskassans beräkningsmodell, en sjukfrånvaro om 154 dagar för en kommunanställd undersköterska på grund av fraktur på underarm 103 000 kronor och för en privatanställd byggnadsarbetare som är frånvarande i 185 dagar på grund av fraktur på skuldra 123 000 kronor.

– Vi har velat bidra till färre sjukskrivningar och minskade vård- och rehabiliteringskostnader för arbetsgivare och samhället i stort. Syftet med samverkansprojektet har varit att öka personlig trygghet och minskat lidande på grund av fall i arbete, säger Susanna Stymne Airey.

– Nu är just detta samverkansprojekt avslutat, men vi ser gärna att det kan inspirera till fler innovativa och nydanande sätt att bidra till friska och hälsofrämjande arbetsplatser, som dessutom kan bidra till minskade kostnader och ökad trygghet. Och Svenska Judoförbundet har fortfarande många klubbar runtom i landet där man erbjuder fallträning för de som är intresserade.

Afa Försäkring tipsar – så undviker du att falla och förebygger skador:

  • Halkskydd på frekventa in- och utgångar
  • Sandning och snöröjnin
  • Broddar och ändamålsenliga skor
  • Särskilda åtgärder kan krävas i utsatta miljöer som skolgårdar, gångbanor, förskolan
  • Träna judoinspirerad fallträning, Judo4Balance

Mer information:

Se en kort film om samverkansprojektet här. 

Läs om samverkansprojektet på Afa Försäkrings webbplats. 

Nu är det gemensamma samverkansprojektet avslutat, men är man intresserad av judoinspirerad fallträning i syfte att förebygga fall, fallolyckor och fallskador, läs mer på Svenska Judoförbundets webbplats.

Judo4Balance är unikt i världen och är utvecklat av en expertgrupp inom Svenska Judoförbundet. Det första träningsprogrammet som kombinerar fysisk träning (styrka och balans) med fallteknik. Samtliga Judo4Balance-kurser leds av licensierade judoinstruktörer som genomgått särskild utbildning hos Svenska Judoförbundet för att leda fallkompetenskurser.

Statistik om fallolyckor: Ladda ner Afa Försäkrings statistikrapport om fallolyckor här.

Vill du prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här

Kontaktpersoner:
Susanna Stymne Airey, enhetschef Förebygga: 08-696 41 60, susanna.stymneairey@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring, 0730-96 35 12 linda.harling@afaforsakring.se