Långvarig sjukfrånvaro i Sverige – risken har minskat

Pressmeddelande
10 juni 2024klockan 08.00

Ny statistik visar att risken för långvarig sjukfrånvaro minskade mellan 2021 och 2022. De två största diagnoserna bakom långvarig sjukfrånvaro är psykiska och muskuloskeletala, som till exempel ledsjukdomar, ryggsjukdomar och sjukdomar i mjukvävnader. Det visar Afa Försäkrings stora årliga statistik­rapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på svensk arbets­marknad. I rapporten presenteras statistik för olika yrkesgrupper, åldersgrupper, kön och avtalsområden.

– Vi ser en minskning av risken för långvarig sjukfrånvaro inom båda avtalsområdena, det vill säga Kommuner och regioner respektive för privatanställda arbetare, säger Andreas Ek, analytiker och statistiker på Afa försäkring.

– Risken för långvarig sjukfrånvaro minskade mellan 2021 och 2022, från 23,2 till 22,2 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta inom Kommuner och regioner. Och för privatanställda arbetare minskade risken för långvarig sjukfrånvaro från 17,9 till 17,2 långa sjukfall per 1 000 sysselsatta under samma tidsperiod.

Förändringar i risk – åldersgrupper och kön

– När vi tittar på statistiken för Kommuner och regioner ser vi att risken för långvarig sjukfrånvaro minskade för kvinnor över 25 år, men ökade för åldersgruppen 16–25 år. För män över 35 år minskade risken, medan den ökade för åldersgruppen 26–35 år och var oförändrad för gruppen 16–25 år, säger Andreas Ek.

– I den privata sektorn minskade risken för långvarig sjukfrånvaro inom samtliga åldersgrupper för både kvinnor och män över 35 år. För män upp till 35 år var risken däremot oförändrad.

Flest långa sjukfall för kvinnor i vårdyrken inom Kommuner och regioner

– 2022 hade kvinnor mer än dubbelt så många långa sjukfall per 1 000 sysselsatta som män. Den kvinnodominerade yrkesgruppen undersköterskor, vårdbiträden, personliga assistenter, m.fl. stod för flest långa sjukfall inom Kommuner och regioner, säger Andreas Ek.

– De två största diagnoserna inom Kommuner och regioner är psykiska och muskuloskeletala, som till exempel rygg- och ledsjukdomar och sjukdomar i mjukvävnader. Tillsammans står de diagnoserna för ungefär två tredjedelar av de långa sjukfallen. Kvinnor inom yrkesgrupperna yrkesförare och socialt arbete hade 2022 den högsta risken för ett långvarigt sjukfall med en psykisk diagnos. Sjukfall med psykiska diagnoser blir oftare långa jämfört med övriga diagnoser. 

Risk för kvinnor och män samt yrken som drabbas för privatanställda arbetare

– Risken för långvarig sjukfrånvaro var 22,3 för kvinnor och 15,0 för män. För kvinnor hade yrkesgruppen byggnadsträarbetare högst risk, och för män textil-, skinn och läderindustriarbete, säger Andreas Ek.

– De två största diagnoserna för privatanställda arbetare är muskuloskeletala och psykiska som tillsammans står för drygt sex av tio långa sjukfall.


Mer information:

Afa Försäkring administrerar kollektivavtalade försäkringar. Arbetsskade- respektive sjukförsäkringen är våra två största försäkringar och det är dem den här rapporten handlar om.

Eftersom man kan anmäla skador och sjukfall till Afa Försäkring i efterhand publiceras statistiken med viss fördröjning. Årets utgåva av rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro sträcker sig fram till och med 2022.

Statistiken i rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2024 kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats: www.afaforsakring.se/arsrapport-skadestatistik 

Rapporten presenteras på ett seminarium som livesänds den 18 juni 2024 kl. 9–10. Anmäl dig senast den 14 juni för att delta på plats alternativt den 17 juni för att delta digitalt. Seminariet spelas in och kommer att publiceras på Afa Försäkrings webbplats i efterhand. https://www.afaforsakring.se/om-oss/evenemang/allvarliga-arbetsskador-och-langvarig-sjukfranvaro-arlig-rapport 

Långvarig sjukfrånvaro: Med ett långt sjukfall menar vi en sjukskrivning som har pågått i mer än 90 dagar eller lett till sjuk- eller aktivitetsersättning, hos Afa Försäkring kallad månadsersättning.

Sjukförsäkringen

-    Avtalsgruppsjukförsäkring AGS omfattar arbetare inom avtalsområdet Svenskt Näringsliv/LO och Fremia/LO. 
-    AGS-KL omfattar anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag. 
-    Sjukförsäkringen omfattar däremot inte statligt anställda eller tjänstemän inom det privata avtalsområdet. 
-    Sjukförsäkringen ger ett komplement till sjukpenning eller sjuk-/aktivitetsersättning från Försäkringskassan och sjukfrånvaron behöver inte vara arbetsrelaterad.

Mer om statistik

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter. 
https://www.afaforsakring.se/prenumerera-pa-statistikrapporter 

Se fler statistikrapporter från Afa Försäkring.
https://www.afaforsakring.se/ohalsa-och-arbetsskador/analys-och-statistik/alla-rapporter 

Kontakt: 
Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, Afa Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se 
Andreas Ek, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08 696 42 76, andreas.ek@afaforsakring.se   Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här. https://www.afaforsakring.se/om-oss/pressrum