Hot, våld, rån drabbar många inom handeln – särskilt de unga

Pressmeddelande
9 maj 2023klockan 03.00

En av de vanligaste orsakerna till ett allvarligt arbetsolycksfall inom handeln är hot, våld och rån, många av de som drabbas är unga. Anställda inom handel har dock lägre risk för allvarliga arbetsolycksfall än genomsnittet för hela den svenska arbets­marknaden. Det visar Afa Försäkrings nya statistik­rapport om allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro inom handel och restaurang.

– Inom handel är det vanligare än inom andra yrkesgrupper att hot, våld, rån är orsaken till ett allvarligt arbetsolycksfall. Dessa olyckor står för en femtedel av de allvarliga arbetsolycksfallen. Många som drabbas är unga, säger Emil Askestad, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.

Hot, våld, rån – näst vanligaste orsaken till olycka

– Den allra vanligaste typen av olycka för hela arbetsmarknaden är en fallolycka och det gäller även inom handeln. Förutom statistik om allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro inom handeln presenterar rapporten även motsvarande statistik för anställda inom restaurang, säger Emil Askestad.

– Den näst vanligaste olyckstypen inom handeln är hot, våld, rån, där rån utgör tre av fyra olyckor. Därefter följer skuren av kniv eller annat föremål och maskiner och verktyg, olyckstyper som yngre har högre risk för än äldre, säger Emil Askestad.

Unga inom handel mest utsatta för hot och våld

– Anställda inom handel skiljer sig från andra yrkesgrupper eftersom hot och våld-olyckorna drabbar de yngsta. 61 procent av hot och våld-olyckorna i yrkesgruppen drabbade en person i åldern 16–35 år. Den vanligaste bakomliggande orsaken för dessa personer är att bli hotade vid rån och näst vanligast är rånmisshandel, säger Emil Askestad.

– Vi ser en viss minskning av antalet rån sedan 2017, vilket kan tolkas som en effekt av minskad kontanthantering i handeln.

Blev tvingad att öppna kassaskåpet under pistolhot

En manlig butikschef fick en akut stressreaktion och sjukskrivning i mer än 30 dagar efter att han hade blivit rånad. Han berättar:

– Jag blev utsatt för ett pistolrån när jag expedierade kunder i butiken. Rånaren tvingade mig och min kollega att öppna kassaskåpet och tömma det på vår växelkassa.

En kvinna som arbetar som kassapersonal, berättar om vad som hände när hon jobbade i butiken och blev utsatt för hot. Händelsen orsakade en reaktion på svår stress och kvinnan blev sjukskriven i mer än 30 dagar. Hon berättar:

– Två maskerade män kom in i butiken och hotade till sig cigaretter och snus.

Stöd för en säkrare arbetsplats

– Afa Försäkrings statistikrapporter ger fördjupad kunskap om arbetsskador och sjukfrånvaro, som även arbetsmarknadens parter tar del av. Statistiken bidrar till olika slags förebyggande arbete och utgör bland annat beslutsunderlag för de forskningsprojekt inom arbetsmiljö och hälsa som Afa Försäkring finansierar, säger Emil Askestad.

Genom samarbete med organisationerna Prevent och Suntarbetsliv bidrar Afa Försäkring till att kunskap om arbetsmiljö och hälsa kommer till praktiskt nytta på arbetsplatserna. Båda organisationerna tar fram material i förebyggande syfte, som exempelvis checklistor och utbildningar. Läs mer här om samarbetet med Prevent och Suntarbetsliv.

Det är viktigt att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, för att undersöka risker och tillbud och ta fram åtgärdsplaner. Afa Försäkring tillhandahåller IA-systemet, som ger ett systematiskt stöd för att upptäcka och dokumentera risker och tillbud. Det ger även ett bra underlag för att kunna arbeta förebyggande. Läs mer om IA här.

Mer information:

Statistiken i rapporten Handel och restaurang - allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. I rapporten presenteras både allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro. Förutom statistik inom handel presenterar rapporten även statistik inom restaurang. Rapporten finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats: afaforsakring.se/statistikrapporter

Rapporten presenteras på ett filmat seminarium i samband med rapportsläppet. På seminariet presenteras även forskning inom närliggande områden. Seminariet livesänds här den 9 maj 2023 men går att se även i efterhand via en nyhetspuff som dyker upp i efterhand på denna sida.

Om du har en godkänd arbetsskada och omfattas av kollektivavtalade försäkringar på jobbet, kan de ge ersättning för bland annat inkomstförlust, olika kostnader, fysiskt och psykiskt lidande, bestående besvär och ärr.

Kontakt:
Emil Askestad, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08 696 41 34, emil.askestad@afaforsakring.se 
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter eller se andra aktuella rapporter, klicka här.

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här.