15 000 personer har gått arbetsmiljö­utbildning med stöd från arbets­marknadens parter

Pressmeddelande
25 oktober 2022klockan 08.00

Satsningen ”Stöd för arbetsmiljö­utbildning” har nått halvtid. Skydds- och arbetsmiljö­ombud och chefer får ekonomiskt stöd via Afa För­säkring för att gå arbetsmiljö­utbildningar tillsammans. Det är arbets­marknadens parter som står bakom stödet i syfte att höja kompetensen kring arbetsmiljö på arbetsplatserna. Ny statistik visar att drygt 15 000 personer hittills har använt sig av stödet till utbildning.

Den 26 oktober är det Skyddsombudens dag. Afa Försäkring uppmärksammar satsningen ”Stöd för arbetsmiljöutbildning”, där skydds- och arbetsmiljöombud tillsammans med chefer får ekonomiskt stöd för att gå arbetsmiljöutbildningar.

– Efter satsningens första ett och ett halvt år har drygt 15 000 personer gått arbetsmiljöutbildning och närmare 340 utbildningsanordnare har blivit godkända. Det är runt 1 100 företag som har tagit del av stödet. De populäraste vidareutbildningarna är Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA), säger Anna Mia Olofsson, avdelningschef på Arbetsmiljöutbildning och Rehabiliteringsstöd på Afa Försäkring, som administrerar stöd för arbetsmiljöutbildning på uppdrag av arbetsmarknadens parter.

Viktig samverkan stärks

Hittills har ungefär 6 av 10 gått utbildningen tillsammans. När skydds- och arbetsmiljöombud eller chef går utbildningar tillsammans skapas en unik dialog som stärker samverkan i arbetsmiljöarbetet. Det uttrycker kursdeltagarna själva i en enkät om utbildningen.

– I våra enkäter kan vi se att kursdeltagarna har varit väldigt nöjda med sin utbildning och skulle rekommendera utbildningen till andra. Skydds- och arbetsmiljö och chefer som har gått tillsammans har kommenterat att det varit en fördel att båda sidor får samma kunskap, vilket ökar förståelsen för varandra och skapar lättare samverkan, säger Anna Mia Olofsson.

I enkäten framgår att 99 procent av arbetsgivarna som har satsat på gemensamma utbildningsinsatser är nöjda med sin utbildning. På frågan varför det är värdefullt att skydds- och arbetsmiljöombud och chefer går gemensamt svarade man till exempel:

”Viktigt med samverkan, samförstånd och samarbete mellan chefer och skyddsombud.”

”Att genomföra utbildning gemensamt är att ägna ordentlig tid till något och få chans att reflektera och fråga en expert på området. Det är väl investerad tid och pengar för att bli mer självsäker och trygg i sin roll med arbetsmiljöansvar.”

Ett och ett halvt år kvar – sök stöd för arbetsmiljöutbildning

Stöd för arbetsmiljöutbildning ska bidra till ett friskt och tryggt arbetsliv. Det är stöd till gemensamma utbildningsinsatser för skydds- och arbetsmiljöombud och chefer som är särskilt prioriterade för att bidra till samverkan kring arbetsmiljö. Om man deltar tillsammans på utbildningen är stödet 70 procent av utbildningskostnaden, i stället för hälften.

– Det känns fint eftersom vi har 1,5 år kvar i projektet och hoppas på att många fler arbetsgivare ska använda möjligheten att söka stödet för gemensamma utbildningsinsatser för skydds- och arbetsmiljöombud och chefer, säger Anna Mia Olofsson.

Mer information:

Ladda ner Utvärdering av stöd för arbetsmiljöutbildning januari 2021–juni 2022 här.

Läs mer om Stöd för arbetsmiljöutbildning

Initiativtagarna bakom Stöd för arbetsmiljöutbildning är arbetsmarknadens parter, Svenskt Näringsliv, LO och PTK, vilka satsar 75 miljoner kronor på detta. Stödet omfattar både arbetare och tjänstemän inom privat sektor. Afa Försäkring har fått i uppdrag att administrera satsningen, som nu varit igång i drygt ett och ett halvt år. Det är en pågående satsning fram till och med år 2023.


Kontakt: Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se

Vid mer allmänna frågor om stödet, kontakta oss på: 08-696 40 36, stodforarbetsmiljoutbildning@afaforsakring.se eller besök afaforsakring.se/arbetsmiljoutbildning