Arbetsmiljöutbildning - Läs mer och ansök

Skyddsombud, arbetsmiljöombud och chefer kan gå arbetsmiljöutbildningar som arbetsgivaren kan söka stöd för.

1

1 Vem kan söka stödet?

Arbetsgivare, inom privat sektor, som har tecknat TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada) och har minst en anställd kan söka stödet. 


2

2 Vilken typ av utbildningar gäller det?

 • Vidareutbildning av skyddsombud och arbetsmiljöombud
  (rekommenderade förkunskaper för skyddsombud/Arbetsmiljöombud är
  motsvarande BAM grundutbildning)
 • Arbetsmiljöutbildning, både grund- och vidareutbildning, för chefer
 • Längden på utbildningen ska vara högst tre kursdagar
 • Utbildningarna kan även vara distansutbildningar via webb. 

Gäller utbildningar som utförs under perioden 2016-01-01–2018-12-31. 

Se exempel på utbildningar

3

3 Vilken typ av ersättning kan man få?

Stödet omfattar kursavgifter och i de fall som utbildningar inte kan genomföras i närområdet kan ersättning för resor, kost och logi lämnas utifrån fastställda principer.

Läs mer om ersättningens storlek

4

4 Vem kan anordna utbildning?

Utbildningen ska hållas av en ansluten utbildningsanordnare eller en företagsintern utbildningsanordnare. 

Företaget som söker stödet ska tillsammans med utbildningsanordnaren underteckna en villkorsbilaga.

Till lista om anslutna utbildningsanordnare

Om hur man ansöker om att bli utbildningsanordnare

Till villkorsbilagan

5

5 Så ansöker du om stöd

Att ta fram innan du påbörjar ansökan: 

 • Uppgifter om deltagare
 • Information om utbildningens innehåll
 • Kontaktuppgifter till utbildningsanordnare 
 • Kontaktuppgifter till sökande 

Sök stöd för arbetsmiljöutbildning