Stöd för arbetsmiljöutbildning

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har satsat 75 miljoner kronor på arbetsmiljöutbildningar för privata arbetsgivare. Stödet har gällt utbildningar av skyddsombud, arbetsmiljöombud och chefer under den tänkta perioden 1 januari 2016 - 31 december 2018. Dock har intresset varit mycket större än väntat, vilket inneburit att vi inte kan ta emot fler ansökningar (se info nedan).

Efterfrågan på Stöd till arbetsmiljöutbildning har varit mycket större än vad vi vågat tro. De pengar som var avsedda att räcka till 2018 kommer att ta slut redan i år. Vi kan därför  inte ta emot fler ansökningar från företag eller godkänna fler utbildningsanordnare.

Nu kommer satsningen att utvärderas.

Fakta om Stöd för arbetsmiljöutbildning

  • 3050  ansökningar har beviljats stöd
  • 2145 företag har beviljats stöd 
  • 6716 utbildningsdagar har beviljast stöd
  • 19 154 personer har (eller kommer) under 2016 genomgå en arbetsmiljöutbildning med Stöd för arbetsmiljöutbildning
  • 324 utbildningsanordnare har blivit godkända

De populäraste utbildningarna har varit

  • Bättre arbetsmiljö - BAM
  • Organisatorisk och socialarbetsmiljö
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM

(* Fakta gäller till och med 30 september)