Stöd för arbetsmiljöutbildning

Svenskt Näringsliv, LO och PTK har satsat 75 miljoner kronor på arbetsmiljöutbildningar för privata arbetsgivare. Stödet har gällt utbildningar av skyddsombud, arbetsmiljöombud och chefer under den tänkta perioden 1 januari 2016 - 31 december 2018. Dock har intresset varit mycket större än väntat, vilket inneburit att vi inte kan ta emot fler ansökningar (se info nedan).

Efterfrågan på Stöd till arbetsmiljöutbildning har varit mycket större än vad vi vågat tro. De pengar som var avsedda att räcka till 2018 kommer att ta slut redan i år. Vi kan därför  inte ta emot fler ansökningar från företag eller godkänna fler utbildningsanordnare.

Nu kommer satsningen att utvärderas.

Fakta om Stöd för arbetsmiljöutbildning

  • 5557 ansökningar inkom till AFA Försäkring.
  • 3496  ansökningar har beviljats stöd till en arbetsmiljöutbildning.
  • 2156 unika företag har ansökt och  beviljats stöd till en arbetsmiljöutbildning.
  • 23 335 personer har under 2016 beviljats stöd till en arbetsmiljöutbildning.
  • 346 utbildningsanordnare har blivit godkända.

De populäraste utbildningarna har varit

  • Organisatorisk och socialarbetsmiljö
  • Bättre arbetsmiljö - BAM
  • Systematiskt arbetsmiljöarbete - SAM
  • Arbetsmiljö för chefer