Sjukvårdspersonal samtalar

Foto: Johnér Bildbyrå

Särskild AGS-KL-förmån upphör den 1 oktober 2022

NyhetPublicerad 3 oktober 2022

Arbets­marknadens parter inom kommun- och regionsektorn är överens om att Särskild AGS-KL-förmån upphör från och med den 1 oktober 2022. Det kommer fortsatt vara möjligt att anmäla försäkringsfall som inträffar före 1 oktober 2022.

Övergångsbestämmelser

Försäkrade vars försäkringsfall har inträffat före den 1 oktober 2022 då avtalet upphör att gälla, har rätt till förmånen enligt tidigare gällande bestämmelser tiden ut. (Särskild AGS-KL-förmån kan lämnas i högst 180 kalenderdagar). Även pensionsavgift – för de som omfattas av Avgifts­befrielse­försäkringen – betalas under denna tid.

Läs mer om när Särskild AGS-KL-förmån gäller