Förmån när sjukpenning upphört

Observera att Särskild AGS-KL-förmån upphörde att gälla 1 oktober 2022, men det är möjligt att fortsatt anmäla händelser som inträffade innan det datumet. Förmånen kan betalas när Försäkrings­kassan efter dag 180 i sjukperioden har beslutat att inte betala sjukpenning därför att de bedömer att den sjukskrivna personen kan klara ett normalt förekommande arbete på arbets­marknaden.

Den här försäkringen ingår i vissa avtal, men inte i alla. Du behöver därför välja vilken information som ska visas.

Försäkringen kan ge

  • Upp till 180 dagars ersättning
  • 73 - 78 % av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI)
  • Inbetalningar till din tjänstepension

Särskild AGS-KL-förmån upphörde att gälla från 1 oktober 2022. Det går att göra anmälan om händelser innan det datumet. Försäkringen gäller för:

  • anställd inom kommuner, regioner och vissa kommunala företag

som

  • omfattas av kollektivavtalet "Allmänna bestämmelser" eller KFS branschavtal.

För "Allmänna bestämmelser" gäller försäkringen försäkringsfall mellan 1 juni 2018 och 30 september.

För KFS branschavtal gäller försäkringen för försäkringsfall mellan 1 november 2018 och 30 september 2022.

Förmån när sjukpenning upphört (Särskild AGS-KL-förmån) finns till för att betala ersättning i de fall när Försäkringskassan beslutat att sluta betala sjukpenning efter 180 dagars sjukskrivning, men läkaren fortfarande anser att personen inte kan arbeta på grund av sjukdom.

Försäkringen gäller även om man inte är med i facket.

De anställda inom kommun, region och kommunala företag som ska göra anmälan till försäkringen gör det genom att ringa till oss: 0771-88 00 99 (knappval 1).

Ersättningen betalas ut i form av dagsersättning. Hur mycket vi betalar ut beror på den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI. Storleken på ersättningen beror också på om sjukpenningen från Försäkringskassan är på normalnivå eller fortsättningsnivå.

Vid annan ledighet från arbetet än sjukdom upphör rätten till ersättning med undantag för:

  • ferieledighet med ferielön,

  • ledighet från uppehållsanställning med uppehållslön,

  • period om högst 30 dagar vid semester, eller

  • period om högst 14 dagar vid sjukdom och tillfällig föräldrapenning för att vårda sjukt barn.

Under sådan ledighet kan ersättning inte lämnas, men ledigheten är så kallad överhoppningsbar tid och ingår inte vid beräkning av de 180 ersättningsdagarna. 

Om arbetsgivaren inte betalar in premier till tjänstepensionen under sjuktiden kan Avgiftsbefrielseförsäkringen göra inbetalningarna.

Typ av anställningJaNejKommen­tar
Typ av anställningKommuner och regionerJaJaNejKommentarFörsäkringen upphörde 1 oktober 2022
Typ av anställningKommunalt företagJaJaNejKommentarFörsäkringen upphörde 1 oktober 2022
Typ av anställningSvenska kyrkanJaNejNejKommentar
Typ av anställningArbetare på privat företagJaNejNejKommentar
Typ av anställningTjänsteman på privat företagJaNejNejKommentar
Typ av anställningEgenföretagareJaNejNejKommentar
Typ av anställningArbetare på kooperativt företagJaNejNejKommentar
Typ av anställningTjänsteman på kooperativt företagJaNejNejKommentar
Typ av anställningStatenJaNejNejKommentar

Vanliga frågor från den som är sjukskriven och förlorar sin sjukpenning från Försäkringskassan.

Anmäl när du har fått ett beslut om att Försäkringskassan slutar betala sjukpenning - helt eller delvis - därför att de bedömer att du kan klara ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.

Du kan tidigast göra en anmälan från och med den dag då Försäkringskassan slutat betala sjukpenning.

Ja, det är möjligt. Men tänk på att vi behöver handlingarna innan vi fattar beslut i ditt ärende.

Om du har dina handlingar digitalt så får du gärna skicka dem till oss genom att komplettera ditt ärende.

Du kan även skicka in handlingarna med post till:

Afa Försäkring

106 27 Stockholm

Nej, försäkringen gäller bara om du är anställd.

Försäkringsvillkoren innehåller den fullständiga beskrivningen av försäkringen. Du kan ladda ner eller skriva ut villkoren.

Vill du ha villkoren hemskickade med post? Kontakta oss på 0771-88 00 99.

1 filer