Förmån när sjukpenning upphört

Observera att Särskild AGS-KL-förmån upphörde att gälla 1 oktober 2022, men det är möjligt att fortsatt anmäla försäkringsfall som inträffade innan det datumet. Förmånen kan betalas när Försäkrings­kassan efter dag 180 i sjukperioden har beslutat att inte betala sjukpenning därför att de bedömer att den sjukskrivna personen kan klara ett normalt förekommande arbete på arbets­marknaden.

Den här sidan finns i olika varianter för anställda och arbetsgivare. Anpassa sidan så att du får rätt information.

Försäkringen kan ge

  • Upp till 180 dagars ersättning