Förmån när sjukpenning upphört

Observera att Särskild AGS-KL-förmån upphörde att gälla 1 oktober 2022, men det är möjligt att fortsatt anmäla försäkringsfall som inträffade innan det datumet. Förmånen kan betalas när Försäkrings­kassan efter dag 180 i sjukperioden har beslutat att inte betala sjukpenning därför att de bedömer att den sjukskrivna personen kan klara ett normalt förekommande arbete på arbets­marknaden.

Den här försäkringen ingår i vissa avtal, men inte i alla. Du behöver därför välja vilken information som ska visas.

Försäkringen kan ge

  • Upp till 180 dagars ersättning

Särskild AGS-KL-förmån upphörde att gälla från 1 oktober 2022. Det går att göra anmälan om försäkringsfall innan det datumet. Förmånen gäller för anställda inom kommuner, regioner och vissa kommunala företag som omfattas av kollektivavtalet "Allmänna bestämmelser" (försäkringsfall mellan 1 juni 2018 och 30 september 2022) eller KFS branschavtal ( försäkringsfall mellan 1 november 2018 och 30 september 2022).

Förmån när sjukpenning upphört (Särskild AGS-KL-förmån) finns till för att betala ersättning i de fall när Försäkringskassan beslutat att sluta betala sjukpenning efter 180 dagars sjukskrivning, men läkaren bedömer att personen inte kan arbeta på grund av sjukdom.

Förmånen gäller även om man inte är med i facket.

Observera att förmånen enbart gäller försäkringsfall som inträffade innan 1 oktober 2022.

De anställda inom kommuner, regioner och kommunala företag som ska göra anmälan till försäkringen gör det genom att ringa till oss: 0771-88 00 99 (knappval 1).

Hur mycket ersättning vi betalar ut beror på den sjukpenninggrundande inkomsten, SGI. Storleken på ersättningen beror också på om sjukpenningen från Försäkringskassan är på normalnivå eller fortsättningsnivå.

Vid annan ledighet från arbetet än sjukdom upphör rätten till ersättning med undantag för:

  • ferieledighet med ferielön,

  • ledighet från uppehållsanställning med uppehållslön,

  • period om högst 30 dagar vid semester, eller

  • period om högst 14 dagar vid sjukdom och tillfällig föräldrapenning för att vårda sjukt barn.

Under sådan ledighet kan ersättning inte lämnas, men ledigheten är så kallad överhoppningsbar tid och ingår inte vid beräkning av de 180 ersättningsdagarna. 

Om arbetsgivaren inte betalar in premier till tjänstepensionen under sjuktiden kan Avgiftsbefrielseförsäkringen göra inbetalningarna.

Typ av anställningJaNejKommen­tar
Kommuner och regionerJaFörmånen upphörde 1 oktober 2022
Kommunalt företagJaFörmånen upphörde 1 oktober 2022
Svenska kyrkanNej
Arbetare på privat företagNej
Tjänsteman på privat företagNej
EgenföretagareNej
Arbetare på kooperativt företagNej
Tjänsteman på kooperativt företagNej
StatenNej

Vanliga frågor från den som är sjukskriven och förlorar sin sjukpenning från Försäkringskassan.

Anmäl när du har fått ett beslut om att Försäkringskassan slutar betala sjukpenning - helt eller delvis - därför att de bedömer att du kan klara ett normalt förekommande arbete på arbetsmarknaden.

Du kan tidigast göra en anmälan från och med den dag då Försäkringskassan slutat betala sjukpenning.

Ja, det är möjligt. Men tänk på att vi behöver handlingarna innan vi fattar beslut i ditt ärende.

Om du har dina handlingar digitalt så får du gärna skicka dem till oss genom att komplettera ditt ärende.

Du kan även skicka in handlingarna med post till:

Afa Försäkring

106 27 Stockholm

Nej, försäkringen gäller bara om du är anställd.

Försäkringsvillkoren innehåller den fullständiga beskrivningen av försäkringen. Du kan ladda ner eller skriva ut villkoren.

Vill du ha villkoren hemskickade med post? Kontakta oss på 0771-88 00 99.

1 filer