Vad tycker arbets­marknadens parter om våra för­säkring­ar?

Tidning - Trygg på jobbet

När vi frågar representanter från arbetsgivar- och fackliga organisationer om betydelsen av kollektiv­avtalad försäkring, förstår vi snabbt att de är stolta över den trygghet som för­säkring­arna ger.

Trygg på jobbet, juni 2023.

I år har det gått 60 år sedan arbetsgivare och fack genom förhandlingar skapade den första kollektivavtalade försäkringen TGL, tjänstegrupplivförsäkring. Därför passade vi på att fråga arbetsmarknadens parter vad de tycker idag.

Vad betyder de kollektivavtalade försäkringarna för er och era medlemmar?

Ett robust och välskött system.

Parterna har på ett ansvarsfullt sätt utvecklat de kollektivavtalade tjänstepensionerna och försäkringarna. De bidrar till att våra medlemsföretag är konkurrenskraftiga och attraktiva arbetsgivare.

Genom att vi parter även tar ansvar för hur våra pensioner och försäkringar administreras har vi ett robust och välskött system som levererar stabilt och kostnadseffektivt.

- Mattias Dahl, vice vd och chef för arbetsgivarfrågor, Svenskt Näringsliv

Den svenska modellen när den är som bäst.

De kollektivavtalade försäkringarna är den svenska modellen när den är som bäst; vi tryggar solidariskt och gemensamt när individen behöver det som mest.

- Eva Fagerberg, kanslichef/1:a ombudsman, Offentliganställdas Förhandlingsråd, OFR

En välbehövlig extra trygghet.

Kommunal arbetar på många olika sätt för att öka tryggheten för medlemmarna, där väger de kollektivavtalade försäkringarna tungt. De försäkringarna ger medlemmarna en välbehövlig extra trygghet utöver det som det lagstadgade skyddet ger.

- Johan Ingelskog, avtalssekreterare, Kommunal

Vid både oförutsedda och planerade händelser.

De kollektivavtalade försäkringarna ger de anställda en ökad ekonomisk trygghet vid både oförutsedda och planerade händelser. De har en stor och ökande betydelse i vårt gemensamma socialförsäkringssystem.

- Torbjörn Johansson, avtalssekreterare, Landsorganisationen, LO

En anställningsförmån som ger värde.

Vi är stolta över de kollektivavtalade försäkringarna, de är en mycket värdefull del av de förmåner man som medarbetare i kommun och region får. Det är en anställningsförmån som ger värde och trygghet i svåra situationer.

- Caroline Olsson, chef för avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Regioner, SKR

En viktig och bra ekonomisk trygghet.

För medlemmarna i PTK:s medlemsförbund är det kollektivavtalade försäkringsskyddet en viktig och bra ekonomisk trygghet som man får del av genom sin anställning och som har betydelse i flera helt centrala avseenden både i och efter arbetslivet; vid sjukdom, arbetslöshet, arbetsskada, dödsfall och vid pension.

- Malin Wulkan, styrelseledamot i förhandlings- och samverkansrådet, PTK

---

Text: Per Cornell

Foto: Sören Andersson, Fredrik Sandin Carlson, Peter Knutson, Pressbilder

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, juni 2023. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Mer om kollektiv­avtalade för­säkring­ar

verkstadsarbetare på scania-vabis (numera saab scania) monterar motorer till lastbilar i fabriken i södertälje 1965

Livförsäkringen som gett trygghet i 60 år

När livförsäkringen TGL kom till 1963 var den banbrytande. Det visade sig att kollektiv­avtalad försäkring fungerade så bra att det ledde till fler för­säkring­ar.