Ta det lugnt på väg till jobbet

Tidning - Trygg på jobbet

Under 2019 och 2020 inträffade drygt 15 000 färdolycksfall. 67 procent av dem drabbade kvinnor och 33 procent män, enligt Afa Försäkrings senaste statistik­rapport.

Trygg på jobbet, oktober 2022.

– Den ojämna könsfördelningen kan ha att göra med att kvinnor oftare går, cyklar eller åker kommunalt till och från arbetet, medan män oftare kör bil, säger Emil Askestad, analytiker på Afa För­säkring.

Arbetsskade­försäkringen täcker inte skador som sker med trafikförsäkrade fordon, så dessa inkluderas inte i rapporten. Det finns regionala skillnader i risken att drabbas av ett färdolycksfall. Skillnaderna mellan länen kan delvis förklaras av skillnader i vilka färdsätt man använder i de olika länen.

Vanligast med cykelolyckor i storstäder

Högst risk för färdolycksfall är det i Stockholm och cykelolyckor är vanligast i storstadsregionerna medan fallolyckor är vanligast i resten av landet.

Orsakerna till färdolycksfallen skiljer sig också länen emellan. I storstadsregioner är cykelolyckor vanligast, i övriga landet fallolyckor.

– Vi kan också se att färdolyckor av typen elsparkcykel/skateboard ökar bland unga. Denna orsak till ett färdolycksfall har ökat de senaste åren, och särskilt i den yngre åldersgruppen, säger Emil Askestad.

Foto: Shutterstock

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, oktober 2022. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Vad är ett färdolycksfall?

Ett färdolycksfall är en olycka som inträffar på den normala färdvägen till eller från jobbet. I den normala färdvägen ingår hämtning och lämning vid förskola.

Läs fler artiklar ur Trygg på jobbet

Omslag till tidningen Trygg på jobbet

Trygg på jobbets artikelarkiv

Här hittar du alla artiklar från tidningen Trygg på jobbet som vi även publicerat här på webben.