Startbild för seminarium om det nya omställnings- och kompetensstödet.

Så fungerar det nya omställnings- och kompetensstödet

NyhetPublicerad 14 december 2022

Den 1 oktober 2022 lanserades det utvecklade omställningsstöd som hjälper den som blir uppsagd att hitta ett nytt arbete. En ny del är ett kompetensstöd som möjliggör vidare studier för både uppsagda och anställda. Det framkom vid ett seminarium på Afa Försäkring om hur stödet gäller för privatanställda arbetare.

– Jag brukar säga att Sverige har världens bästa omställningssystem. Nu har arbetsmarknadens parter förstärkt systemet genom att utveckla omställningsstödet och införa ett kompetensstöd som gäller för både uppsagda och anställda, sa Caroline Söder, vd för Trygghetsfonden TSL.

– Parterna har enats om två nya avtal för privatanställda arbetare med kollektivavtal inom Svenskt Näringsliv och LO, huvudavtalet respektive avtalet om omställningsförsäkring för arbetare. Avtalen trädde i kraft den 1 oktober 2022 och har lite olika villkor. Inom LO:s avtalsområde har vissa fackförbund skrivit under huvudavtalet och vissa det andra avtalet.  

Den främsta skillnaden mellan avtalen är att huvudavtalet ger rätt till kompletterande A-kassa vid tvist om uppsägning och både ett kortvarigt och ett kompletterande kollektivavtalat studiestöd.

Omställningsstödet

I båda de nya avtalen ingår ett omställningsstöd för personer som har blivit uppsagda eller har en tidsbegränsad anställning som har löpt ut.

– Omställningsstödet består av två delar; utbildningsinsatser och en ekonomisk engångsersättning i form av Försäkring om avgångsbidrag, AGB, vilken administreras av Afa Försäkring. Tidigare har en facklig representant och arbetsgivaren tillsammans ansökt om stödet för den enskilda personens räkning. Något som är nytt är att personen nu själv kan ansöka om stödet, sa Caroline Söder.

– Målet med omställningsstödet är att hjälpa individen att hitta ett nytt arbete, att starta eget eller att påbörja längre studier. Vi utgår från den enskilda individens behov och stödjer med allt från kartläggning av kompetenser till anställningsintervjuträning.

Försäkring om avgångsbidrag, AGB

Michel Normark, chef för Partsrelationer och försäkringsvillkor på Afa Försäkring, berättade om den försäkring som ingår i omställningsstödet.

– Villkoren för Försäkring om avgångsbidrag, AGB, skiljer sig något åt beroende på om man omfattas av parternas nya huvudavtal eller inte. Grundförutsättningarna för att kunna få ersättning från försäkringen AGB är att man ska ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist på en arbetsplats som har kollektivavtal. Man ska ha fyllt 40 år när anställningen upphör och ha haft 50 månaders anställningstid de senaste fem åren, sa han.

– Blir man uppsagd på en arbetsplats som har skrivit på det nya huvudavtalet gäller AGB även om man har blivit uppsagd från en tidsbegränsad anställning eller på grund av sjukdom.

Kompetensstödet

Caroline Söder avslutade dagens presentation med att berätta om kompetensstödet, vilket är en nyhet i arbetsmarknadens parters omställningspaket.

– Till skillnad från själva omställningsstödet gäller kompetensstödet inte bara för den som blir uppsagd utan även för den som har en anställning. Här har parterna fokuserat på att man som anställd mitt i livet ska kunna stärka sin kompetens för att stå sig stark på arbetsmarknaden. Tanken är att man ska få möjlighet att vidareutbilda sig och i vissa fall växla yrke, sa hon.

– Det finns ett offentligt omställningsstudiestöd som hanteras av CSN. Omfattas man av det nya huvudavtalet har man möjlighet att få ett kompletterande studiestöd via Trygghetsfonden TSL, vilket gör att man sammanlagt kommer upp i 80 procent av den lön man har. Man ansöker om omställningsstudiestödet hos oss och vi kommer med ett yttrande om på vilket sätt studierna kan stärka den sökandes ställning på arbetsmarknaden. Yttrandet blir sedan ett beslutsunderlag för CSN som fattar beslut om stödet.

Seminariet hölls i hörsalen på Afa Försäkring och sändes digitalt. Det lockade totalt 235 åhörare.

Text: Adam Fredholm

 

Läs mer om det nya omställning- och kompetensstödet

på tsl.se, på avtalat.se.

Läs mer om Försäkring vid arbetsbrist, AGB

på afaforsakring.se.