Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden TSL

Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden TSL. Fotograf: Eva Lindblad.

14dec

Det nya omställnings- och kompetensstödet

SeminariumDigitalt & fysiskt
Genomfördes 14 december 2022

Den 1 oktober 2022 lanserades det utvecklade omställningsstöd som hjälper den som blir uppsagd att hitta ett nytt arbete. En ny del är ett kompetensstöd som möjliggör vidare studier för både uppsagda och anställda. Det framkom vid ett seminarium på Afa För­säkring om hur stödet gäller för privatanställda arbetare.

Bakgrunden till huvudavtalen och de nya reglerna är att den svenska arbets­marknaden har förändrats de senaste decennierna – och fortsätter förändras. Digitalisering och teknikutveckling ökar behoven av flexibilitet och omställningsförmåga på hela arbets­marknaden. Förändringen innebär nya möjligheter för många arbetstagare.

Trygghetsfonden TSL är omställningsorganisationen för yrkesarbetare inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. TSL hjälper den som blivit uppsagd eller avslutat en tidsbegränsad an­ställning till nytt arbete och ger karriär- och studievägledning och ekonomiskt stöd under utbildning. Även arbetsgivare och fackliga representanter får stöd och hjälp under hela omställningsprocessen. Genom Afa För­säkring kan den uppsagde få ekonomisk ersättning i form av ett engångsbelopp (AGB-ersättning).

– Jag brukar säga att Sverige har världens bästa omställningssystem. Nu har arbets­marknadens parter förstärkt systemet genom att utveckla omställningsstödet och införa ett kompetensstöd som gäller för både uppsagda och anställda, sa Caroline Söder, vd för Trygghetsfonden TSL, under seminariet.

– Parterna har enats om två nya avtal för privatanställda arbetare med kollektiv­avtal inom Svenskt Näringsliv och LO, huvudavtalet respektive avtalet om omställnings­försäkring för arbetare. Avtalen trädde i kraft den 1 oktober 2022 och har lite olika villkor. Inom LO:s avtalsområde har vissa fackförbund skrivit under huvudavtalet och vissa det andra avtalet.

Den främsta skillnaden mellan avtalen är att huvudavtalet ger rätt till kompletterande A-kassa vid tvist om uppsägning och både ett kortvarigt och ett kompletterande kollektiv­avtalad studiestöd.

Omställningsstödet

I båda de nya avtalen ingår ett omställningsstöd för personer som har blivit uppsagda eller har en tidsbegränsad an­ställning som har löpt ut.

– Omställningsstödet består av två delar; utbildningsinsatser och en ekonomisk engångsersättning i form av För­säkring om avgångs­bidrag, AGB, vilken administreras av Afa För­säkring. Tidigare har en facklig representant och arbetsgivaren tillsammans ansökt om stödet för den enskilda personens räkning. Något som är nytt är att personen nu själv kan ansöka om stödet, sa Caroline Söder.

– Målet med omställningsstödet är att hjälpa individen att hitta ett nytt arbete, att starta eget eller att påbörja längre studier. Vi utgår från den enskilda individens behov och stödjer med allt från kartläggning av kompetenser till anställningsintervjuträning.

För­säkring om avgångs­bidrag, AGB

Michel Normark, chef för Partsrelationer och försäkrings­villkor på Afa För­säkring, berättade om den för­säkring som ingår i omställningsstödet.

– Villkoren för För­säkring om avgångs­bidrag, AGB, skiljer sig något åt beroende på om man omfattas av parternas nya huvudavtal eller inte. Grundförutsättningarna för att kunna få ersättning från försäkringen AGB är att man ska ha blivit uppsagd på grund av arbetsbrist på en arbetsplats som har kollektiv­avtal. Man ska ha fyllt 40 år när anställningen upphör och ha haft 50 månaders an­ställnings­tid de senaste fem åren, sa han.

– Blir man uppsagd på en arbetsplats som har skrivit på det nya huvudavtalet gäller AGB även om man har blivit uppsagd från en tidsbegränsad an­ställning eller på grund av sjukdom.

Kompetensstödet

Caroline Söder avslutade dagens presentation med att berätta om kompetensstödet, vilket är en nyhet i arbets­marknadens parters omställningspaket.

– Till skillnad från själva omställningsstödet gäller kompetensstödet inte bara för den som blir uppsagd utan även för den som har en an­ställning. Här har parterna fokuserat på att man som anställd mitt i livet ska kunna stärka sin kompetens för att stå sig stark på arbets­­marknaden. Tanken är att man ska få möjlighet att vidareutbilda sig och i vissa fall växla yrke, sa hon.

– Det finns ett offentligt omställningsstudiestöd som hanteras av CSN. Omfattas man av det nya huvudavtalet har man möjlighet att få ett kompletterande studiestöd via Trygghetsfonden TSL, vilket gör att man sammanlagt kommer upp i 80 procent av den lön man har. Man ansöker om omställningsstudiestödet hos oss och vi kommer med ett yttrande om på vilket sätt studierna kan stärka den sökandes ställning på arbets­­marknaden. Yttrandet blir sedan ett beslutsunderlag för CSN som fattar beslut om stödet.

Text: Adam Fredholm

Läs mer om det nya omställning- och kompetensstödet på tsl.se, på avtalat.se.

Avklippt passerkort för medarbetare.

För­säkring vid arbetsbrist

Med För­säkring om avgångs­bidrag (AGB) kan du ha rätt till ersättning om du förlorar din an­ställning på grund av arbetsbrist.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.