Kvinna med häst inne i ett stall.

Foto: Satu Knape

Smedstad Ridsportcenter satsar på arbetsmiljön

Tidning - Trygg på jobbet

Att jobba i stall är förknippat med tunga lyft, kyla och hästrelaterade olyckor. På Smedstad Ridsportcenter i Linköping vill personalen tvätta bort den bilden. Sedan anläggningen öppnade för åtta år sedan har de inspirerat många andra stall med sitt arbetsmiljö­arbete.

Ur Trygg på jobbet mars 2024

Det är tisdag morgon och en grupp hästar med seniorer på ryggarna travar runt i ridhuset. Ridlärarens röst hörs tydligt i högtalaranläggningen när hon ber ryttarna att byta varv. Ett efter ett byter ekipagen riktning och kommer fram i vänster varv på spåret.

– Jag har haft problem med rösten, så det är väldigt skönt att slippa skrika i det här ridhuset. Man kan prata i samtalston och alla hör, säger Malin Hansson, som är stallchef och ridlärare på Smedstad Ridsportcenter.

Ridskolechefen Josefine Linder håller med.

– Ridhuset är byggt med limträbalkar i taket, så det blir väldigt bra akustik. Det är isolerat och håller åtta grader. Vi är många inom ridsporten som har erfarenhet av kalla ridhus med plåttak där ljudet blir bullrigt.

Ljuden i stallet är dämpade

För att gå mellan ridhuset och stallet, som hyser 65 ridskolehästar, behöver man inte gå ut. Allt är sammanbyggt med en gång. Trots att flera hästar står inne och personalen mockar för fullt hörs bara dämpade ljud i stallet. Det är tack vare gummimattorna som ligger på alla gångar.

– Verksamheten har investerat i sopmaskiner för att kunna underlätta skötseln och hålla en hög nivå på städningen. Det är nästan omöjligt att sopa gummimattorna för hand, säger Josefine Linder.

Varje vecka rider ungefär 730 elever på Smedstad Ridsportcenter, i åldern sex år och uppåt. De äldsta ryttarna är över 80 år. Anläggningen har byggts av kommunen och drivs nu av företaget Haga Stall & Omsorg AB.

– Arbetsmiljö­arbetet började redan under bygget, med referensgrupper som fick ge synpunkter på hur allt skulle utformas. Till exempel att ridhuset och stallet sitter ihop och att det är bra akustik i ridhuset. Vi i verksamheten arbetar vidare med de systematiska arbetsmiljöfrågorna, säger Josefine Linder.

Det finns många utmaningar kring arbetsmiljön

Stallmiljön är en arbetsplats med stor risk för belastningsskador, klämskador, fallolyckor och halkolyckor. Varje år anmäls runt 300 fall av arbetsplatsolyckor orsakade av hästar eller i stall, men mörkertalet är troligen stort eftersom många rider i egna verksamheter.

– Hästar är överrepresenterade när det gäller olyckor inom de gröna näringarna. Det beror på att hästen är ett flyktdjur, men också på att hästar tränas och hanteras mycket mer än till exempel kor, säger Elin Leeapple, samordnare för arbetsmiljöfrågor hos Hästnäringens nationella stiftelse, HNS.

Branschen har många utmaningar när det gäller arbetsmiljön, menar hon.

– Det som är hästnäringens största styrka, att de som rider ofta drivs av passion och älskar hästarna, är också dess stora svaghet. Många går med på dåliga arbetsvillkor för att de verkligen vill jobba med hästar. Stallmiljöer ligger också lite efter andra gröna näringar, som till exempel jordbruk, när det kommer till automatiseringsgrad. Det förekommer fortfarande mycket manuellt och tungt kroppsarbete i många stall.

Samtidigt finns flera positiva exempel, menar hon.

– Det har blivit ett större fokus på arbetsmiljöfrågan och fler anläggningar jobbar på ett bra sätt med arbetsmiljön, bland annat Smedstad. Jag tror också att den yngre generationen ställer större krav på arbetsmiljön. Om stall vill ha personal i framtiden kommer det att bli allt viktigare att erbjuda bra villkor och bra arbetsmiljö.

Det går inte att förhindra alla olyckor, men vi kan förändra hur vi pratar om dem. I stället för att borsta av sig och hoppa upp igen kan man prata om vad som hände och varför, och hur vi kan förhindra det framöver.

Josefine Linder, ridskolechef Smedstad Ridsportcenter

Förutom att många stall har en äldre utformning innebär det också en risk att hantera levande djur.

På Smedstad Ridsportcenter tar personalen höjd för att en häst som varit jättesäker plötsligt kan ändra beteende.

– Den kanske har ont eller har blivit skrämd av något. Vi pratar om alla hästar på våra veckomöten och tar upp om vi har sett en beteendeförändring. Det är också viktigt att matcha häst och ryttare och tänka igenom vilka hästar som kan gå först och sist på uteritter, säger Malin Hansson.

Det finns många smarta lösningar i stallet

I stallet rör sig flera olika verksamheter, förutom ridskolan också ett fritids med hästinriktning och en daglig verksamhet för stöd och service till funktionshindrade (LSS).

– Vi har bildat en arbetsmiljögrupp som träffas kvartalsvis och pratar igenom vilka riskmoment som finns, till exempel när vi har veterinär och hovslagare på plats eller om det ska vara en tävling någon helg, säger Josefine Linder.

I stallet finns flera smarta lösningar för den dagliga arbetsmiljön. Till exempel luckor i golvet i alla hästars boxar, som gör att man enkelt kan mocka ner gödseln i en utgödslingsränna i stället för att köra ut den med skottkärra, samt en fodervagn som väger hästens foder, så att personalen slipper bära foderpåsar.

Hästarna utfodras bara en gång per dag, resten av tiden får de äta hö i hagen. Höet är täckt av ett nät för att undvika att de äter för snabbt.

– Det gör mycket för arbetsmiljön att vi slipper fodra och bära mat till alla hästar tre gånger om dagen. För hästarna är det också mer naturligt att gå och äta lite då och då under dagen än att få bestämda mål mat. De flesta hästar går också utan täcken, de har vinterpäls och håller värmen bra. Det är tungt att lägga på och lyfta av täcken i hagen, säger Malin Hansson.

Ett riskmoment är när hästarna ska ledas in och ut ur hagen, något som bara de mer erfarna ryttarna får göra. Samtidigt är det oundvikligt att olyckor sker när man hanterar djur, menar Malin Hansson.

– Jag ramlade själv av och slog ut en tand nyligen. Trots att jag ridit hela livet är det sådant som händer ibland.

Det är viktigt att ändra attityder i branschen

En viktig fråga är att ändra attityder i branschen, resonerar Malin och Josefine.

– Det finns en del gamla machoideal kvar, till exempel att om man ramlar av så ska man upp i sadeln direkt. Det går inte att förhindra alla olyckor, men vi kan förändra hur vi pratar om dem. I stället för att borsta av sig och hoppa upp igen kan man prata om vad som hände och varför, och hur vi kan förhindra det framöver, säger Josefine Linder.

En fördel hos Smedstad Ridsportcenter är att personalen kan jobba i flera verksamheter, till exempel både som ridlärare och på fritids. Det gör att man inte behöver stå i ridhuset och hålla lektioner lika många kvällar i veckan. Ibland uppstår förstås stress.

– Det kan vara stressigt att vi är många som rör oss i stallet och att alla verksamheter har sina behov som ska tillgodoses. Det är också ett arbete man inte kan sköta hemifrån.

Sedan starten har ridskolan haft låga sjukskrivningstal och även låg personalomsättning. De har också haft många studiebesök, intresset för arbetsmiljö­arbetet är stort i branschen.

– Varje arbetsmiljöinvestering kostar förstås pengar, men vi tjänar på det i det långa loppet med friskare personal och glada hästar, säger Josefine Linder

Text: Karin Jansson
Foto: Satu Knape

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, mars 2024. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Två hästar står utomhus i en vintrig hage.

Varje år anmäls runt 300 fall av arbetsplatsolyckor orsakade av hästar eller i stall, men mörkertalet är troligen stort eftersom många rider i egna verksamheter.

Smedstad Ridsportcenter

  • Ridskolan ligger i Linköping och drivs av Haga Stall & Omsorg AB i nära samarbete med Linköpings Fältritt-klubb, som även arrangerar tävlingar och andra föreningsaktiviteter på anläggningen.

  • På ridskolan arbetar 8 ridlärare. Totalt är 20 personer tillsvidareanställda vid anläggningen.

  • Varje vecka rider 730 elever lektion här. 50 elever är inskrivna i fritidsverksamheten och daglig verksamhet har totalt 36 platser för personer med LSS-beslut.

Läs vår rapport om arbetsolycksfall vid kontakt med djur

två kor i hage med man och kvinna

Arbetsolycksfall i kontakt med djur

Kvinnor har dubbelt så hög risk som män att drabbas av allvarliga olycksfall vid kontakt med djur i arbetet. Hästen är det djur som är inblandat i flest allvarliga arbetsolycksfall. Det visar statistik från oss på Afa För­säkring.