Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden TSL

Nya omställnings­försäkringen – rapport efter första året

NyhetPublicerad 12 oktober 2023

Den 12 oktober hade Afa För­säkring ett hybridseminarium om det nya omställningsavtalet. Där gavs en grund­läggande beskrivning av innehållet och reglerna i det nya omställningsavtalet, samt en rapport om ärendeutvecklingen för det första året.

Den 1 oktober 2022, trädde det nya omställningsavtalet i kraft. Det innehåller bland annar ett utvecklat omställningsstöd och en utökad rätt till avgångs­bidrag (AGB) för den som blir av med sitt arbete på grund av arbetsbrist eller sjukdom och behöver hjälp till nytt jobb.

Det innehåller också ett helt nytt kompetensstöd för den som har en an­ställning och vill utveckla sin kompetens för att stärka sin framtida ställning på arbets­­marknaden.

Nyheter i omställningsavtalet

  • Omställningsstödet utökas från att bara ha omfattat de som sägs upp på grund av arbetsbrist till att nu även omfatta de som sägs upp på grund av sjukdom eller avslutat en tidsbegränsad an­ställning vilket även gäller för AGB när man omfattas av det nya huvudavtalet.

  • Ett helt nytt kompetensstöd och omställningsstudiestöd introduceras som syftar till att personer ska kunna stärka sin framtida ställning på arbets­­marknaden. Med stödet kan den med en an­ställning få karriär- och studievägledning av Trygghetsfonden TSL och möjligheter till ekonomiskt stöd under tiden man studerar och är borta från jobbet.

Medverkande i seminariet

Caroline Söder, vd, Trygghetsfonden TSL

Michel Normark, chef Partsrelationer och Försäkrings­villkor