Caroline Söder, vd, Trygghetsfonden TSL.

Caroline Söder, vd, Trygghetsfonden TSL. Foto: Eva Lindblad.

Foto: Eva Lindblad.

12okt

Nya omställnings- och kompetensstödet – vad har hänt det första året?

FrukostseminariumDigitalt & fysiskt
Genomfördes 12 oktober 2023

Under ett livesänt hybridseminarium den 12 oktober ges en grund­läggande förståelse för innehållet och reglerna i det nya omställningsavtalet och du får ta del av ärendeutvecklingen för det första året.

Missade du seminariet? Läs nyheten och se seminariet här.

För ett år sedan, den 1 oktober 2022, trädde det nya omställningsavtalet i kraft.

Det nya omställningsavtalet innehåller bland annar ett utvecklat omställningsstöd och en utökad rätt till avgångs­bidrag (AGB) för den som blir av med sitt arbete på grund av arbetsbrist eller sjukdom och behöver hjälp till nytt jobb, samt ett helt nytt kompetensstöd för den som har en an­ställning och vill utveckla sin kompetens för att stärka sin framtida ställning på arbets­marknaden.

Några nyheter i och med det nya omställningsavtalet:

  • Omställningsstödet utökas från att bara ha omfattat de som sägs upp på grund av arbetsbrist till att nu även omfatta de som sägs upp på grund av sjukdom eller avslutat en tidsbegränsad an­ställning vilket även gäller för AGB när man omfattas av det nya huvudavtalet.

  • Ett helt nytt kompetensstöd och omställningsstudiestöd introduceras som syftar till att personer ska kunna stärka sin framtida ställning på arbets­marknaden. Med stödet kan den med en an­ställning få karriär- och studievägledning av Trygghetsfonden TSL och möjligheter till ekonomiskt stöd under tiden man studerar och är borta från jobbet.

Medverkande:

Caroline Söder, vd, Trygghetsfonden TSL

Michel Normark, chef Partsrelationer och Försäkrings­villkor

Mer information och frågor

Välkommen att kontakta oss via e-post: afaseminarier@afaforsakring.se