Caroline Söder, vd, Trygghetsfonden TSL.

Caroline Söder, vd, Trygghetsfonden TSL. Foto: Eva Lindblad.

Foto: Eva Lindblad.

12okt

Nya omställnings- och kompetensstödet – vad har hänt det första året?

FrukostseminariumDigitalt & fysiskt
Genomfördes 12 oktober 2023

Den 12 oktober hade Afa För­säkring ett hybridseminarium om det nya omställningsavtalet. Där gavs en grund­läggande beskrivning av innehållet och reglerna i det nya omställningsavtalet, samt en rapport om ärendeutvecklingen för det första året.

Den 1 oktober 2022, trädde det nya omställningsavtalet i kraft. Det innehåller bland annat ett utvecklat omställningsstöd och en utökad rätt till avgångs­bidrag (AGB) för den som blir av med sitt arbete på grund av arbetsbrist eller sjukdom och behöver hjälp till nytt jobb.

Det innehåller också ett helt nytt kompetensstöd för den som har en an­ställning och vill utveckla sin kompetens för att stärka sin framtida ställning på arbets­­marknaden.

Några nyheter i och med det nya omställningsavtalet:

  • Omställningsstödet utökas från att bara ha omfattat de som sägs upp på grund av arbetsbrist till att nu även omfatta de som sägs upp på grund av sjukdom eller avslutat en tidsbegränsad an­ställning vilket även gäller för AGB när man omfattas av det nya huvudavtalet.

  • Ett helt nytt kompetensstöd och omställningsstudiestöd introduceras som syftar till att personer ska kunna stärka sin framtida ställning på arbets­marknaden. Med stödet kan den med en an­ställning få karriär- och studievägledning av Trygghetsfonden TSL och möjligheter till ekonomiskt stöd under tiden man studerar och är borta från jobbet.

Medverkande i seminariet

Caroline Söder, vd, Trygghetsfonden TSL

Michel Normark, chef Partsrelationer och Försäkrings­villkor

Avklippt passerkort för medarbetare.

För­säkring vid arbetsbrist

Med För­säkring om avgångs­bidrag (AGB) kan du ha rätt till ersättning om du förlorar din an­ställning på grund av arbetsbrist.

Kalender

Seminarier och evenemang

Vi arrangerar seminarier och evenemang om arbetsmiljö, hälsa i arbetslivet och frågor som rör kollektiv­avtalad för­säkring och socialförsäkring.