Ung kvinna som jobbar inom handeln, bär på en trälåda med rödlök.

Foto: johner.se/Maskot Bildbyrå AB

Ny rapport: Arbetsskador och sjukfrånvaro inom handel och restaurang

NyhetPublicerad 9 maj 2023

En fallolycka är den vanligaste orsaken till en allvarlig arbetsskada för både handels- och restauranganställda. Inom båda branscherna har kvinnor högre risk för långvarig sjukfrånvaro än män. Det visar en ny rapport från Afa Försäkring.

Anställda inom handeln har lägre risk att drabbas av en allvarlig arbetsolycka än genomsnittet för arbetsmarknaden. Anställda i restaurangbranschen har något högre risk. I båda yrkesgrupperna ökar risken att råka ut för en allvarlig arbetsolycka med åldern.

Fallolycka vanligaste orsaken till allvarlig arbetsskada

Inom både handeln och restaurangbranschen är en fallolycka den vanligaste orsaken till en allvarlig arbetsskada. Näst vanligast inom handeln är hot, våld och rån och i restaurangbranschen skär- och brännskador.

Kvinnor har högre risk för långvarig sjukfrånvaro än män

Både handels- och restauranganställda i den privata sektorn har lägre risk för långvarig sjukfrånvaro än privatanställda arbetare i genomsnitt. Anställda inom restaurang- och storkök i den offentliga sektorn har högre risk för längre sjukfrånvaro än genomsnittet för samtliga yrkesgrupper inom kommuner och regioner.

Inom såväl handeln som restaurangbranschen har kvinnor högre risk för långvarig sjukfrånvaro än män. Risken att bli långvarigt sjuk ökar med åldern.

Här hittar du den inspelade presentationen av rapporten

Emil Askestad och Andreas Ek, båda analytiker och statistiker på Afa Försäkring, presenterade den nya statistik­rapporten Handel och restaurang – allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro vid ett seminarium på Afa Försäkring.

På seminariet presenterade också Alexis Rydell, docent i arbetsvetenskap vid Högskolan i Dalarna, forskningsprojektet Omstruktureringar i besöksnäringen i spåren av covid-19: konsekvenser för individer och arbetsmiljöer.

Moderator för seminariet var Anna Weigelt, chef för Afa Försäkrings analysavdelning.

Presentation

Här hittar du presentationen av rapporten Handel och restaurang – allvarliga arbetsskador och sjukfrånvaro i pdf-format.

Här kan du ladda ner rapporten