Patient på läkarbesök, där läkaren sitter och antecknar under besöket.

Foto: Johnér bildbyrå

Läkarintygets betydelse i sjukpenningärenden

NyhetPublicerad 6 september 2023

Läkares förutsättningar att arbeta med sjukskrivning är inte alltid tillräckliga. Även Försäkrings­kassans handläggare möter utmaningar vid bedömningen av arbetsförmågans nedsättning. Regeringens utredning Rätt förutsättningar för sjukskrivning tar upp problematiken.

Det finns olika bilder av hur Försäkrings­kassans och hälso- och sjukvårdens uppdrag i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen hänger ihop och vad som ingår i uppdragen. Det leder till att bedömningar inte är så välunderbyggda som de behöver vara för en effektiv och ändamåls­enlig sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess. Arbetsgivare har heller inte alltid tillgång till rätt information och stöd för att kunna ta sitt ansvar för sjukskrivna medarbetare.

Hur kan samarbete mellan olika professioner underlätta processen?

Utredningen har analyserat hur samarbete mellan olika professioner inom hälso- och sjukvården skulle kunna underlätta och stärka läkarens och hälso- och sjukvårdens arbete i processen.

Regeringens utredning har mött experter och forskare, representanter från hälso- och sjukvården, arbetsgivare, patientföreträdare, Försäkrings­kassan och politiker. Detta för att få en så bred och djup bild som möjligt av problematiken och utvecklingsbehoven.

Betänkandet uppmärksammar åtgärder som behöver vidtas för att aktörerna i denna process ska ha rätt förutsättningar att klara av sina uppdrag.

Ladda ner utredningen

Här kan du ladda ner Rätt förutsättningar för sjukskrivning

Se det inspelade webbinariet och ta del av presentationen