Fem kvinnor sitter på scenen i Afa Försäkrings hörsal och diskuterar i samband med ett seminarium om distansarbete under pandemin.

Lärdomar från pandemin för ett arbetsliv med ökat distansarbete

NyhetPublicerad 12 oktober 2022

Som arbetsgivare bör man vara uppmärksam på hur medarbetarnas hälsa och välmående påverkas när fler arbetar mer på distans. Det är också viktigt att följa upp fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljöfrågor. Det framkom vid ett seminarium den 12 oktober på Afa För­säkring.

– I vårt projekt har vi sett att de som inte själva har valt att arbeta på distans mår sämre av det och upplever mer konflikter mellan arbete och privatliv, sa Marina Heiden, docent i arbetshälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.

– Det har också visat sig att de som distansarbetar mer än de skulle vilja mår sämre än både de som arbetar så mycket på distans som de önskar och de som gör det i mindre utsträckning än de skulle vilja.

I samband med pandemin satsade arbets­marknadens parter genom Afa För­säkring 100 miljoner kronor på forskning om covid-19 och dess effekter på arbetsliv och hälsa. 37 forsknings­projekt fick finansiering. Fyra av projektledarna medverkade på dagens seminarium för att berätta om sina resultat och diskutera hur arbete på distans har påverkat arbetsmiljön, produktiviteten och arbetets organisering.

– En sak vi har sett är att både engagemang och arbetstakt har ökat hos de anställda som arbetar hemifrån. Man upplevde att man kunde fokusera mer på sina arbetsuppgifter, sa Adesuwa Omorede, teknologie doktor i entreprenörskap och innovation vid Mälardalens högskola.

– Men vi har också sett exempel på när anställda med komplicerade eller otydliga arbetsuppgifter inte har fått tillräckligt stöd från chefer, vilket har lett till minskad produktivitet.

Medarbetares och chefers arbetsmiljö vid distansarbete

Kristina Palm, docent i industriell arbetsvetenskap vid Karlstads universitet, har i sitt forsknings­projekt studerat arbetsmiljön vid distansarbete genom att be chefer och medarbetare ta foton under sin arbetsdag.

– När vi fick in foton som visade att man jobbade sittande i soffan eller stående vid en strykbräda var det lätt att tänka att det inte var någon god ergonomisk arbetsmiljö. Men det var ju exempel på hur personer hade hittat sätt att hantera ergonomin, sa hon.

– Om vi nu ska fortsätta att arbeta hemifrån samtidigt som arbetsgivaren ska ansvara för arbetsmiljön så kan foton kanske vara ett sätt att genomföra skyddsronder på.

Samarbete och ledarskap på distans

Frida Pemer, docent i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm, har studerat samarbete och ledarskap på distans i samband med pandemin.

– Att jobba i team fungerar nästan som en lärlingsmodell i många organisationer. Som junior lär man sig hur arbetet fungerar genom att jobba tätt ihop med kollegor i teamet. Vi har till exempel sett att analytiska och administrativa uppgifter har fungerat bra under distansarbetet, sa hon.

– En utmaning när man jobbar på distans är att istället för att vara en enhet så blir man mer uppdelade. Är man då nyanställd kan det vara svårt att lära känna sina kollegor och känna att man är en del av gruppen. I digitala möten kan det vara svårare att räcka upp handen och be om hjälp. Och som chef kan det vara svårt att se vem av medarbetarna som behöver ens stöd.

Fallgropar att se upp för i ett arbetsliv med ökat distansarbete

Seminariet avslutades med att de fyra forskarna fick svara på frågan vilka fallgropar vi bör undvika i ett arbetsliv med mer distansarbete och ökade förväntningar på flexibilitet. Sammantaget löd deras svar att man som arbetsgivare bör vara uppmärksam på hur medarbetarnas hälsa och välmående påverkas av ökat distansarbete. Arbetsgivare bör också vara noga med att följa upp fysiska, sociala och organisatoriska arbetsmiljöfrågor.

Moderator för dagens seminarium var Maria Schütt, forskningssekreterare på Afa Försäkrings FoU-avdelning. Seminariet lockade 40 åhörare till Afa Försäkrings hörsal och följdes av 436 tittare digitalt.


Text: Adam Fredholm

Presentation
Ladda ner presentationen här.

De fyra forskarnas projekt
Läs mer om Marina Heidens, Kristina Palms, Adesuwa Omoredes och Frida Pemers forskningsprojekt och om övriga projekt i Afa Försäkrings satsning på forskning om covid-19 och dess effekter på arbetsliv och hälsa.

Stöd för distansarbete och för arbetsmiljö­arbete vid arbete på distans
Suntarbetslivs Dialogstartare är ett stöd för samtal om hur man kan utforma arbetet på sin arbetsplats.

Prevents Arbetsmiljö vid distansarbete är en checklista för arbetsmiljöarbete vid arbete på distans.

Afa Försäkrings nya statistikverktyg
Med Afa Försäkrings nya interaktiva statistikverktyg kan du utifrån yrkesgrupp ta fram statistik över arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro. Här hittar du mer information om Afa Försäkrings skadestatistik.

Forskning som vi finansierar

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Forskning om arbetsmiljö och hälsa

Varje år finansierar Afa För­säkring forskning och utveckling inom arbetsmiljö och hälsa med cirka 150 miljoner kronor.