Ta del av interaktiv statistik

Med vårt statistikverktyg kan du ta ut egen statistik. Det finns statistik om arbetsskador och sjukfrånvaro för olika yrkesgrupper. Informationen kommer från vår skadedatabas, det vill säga från de försäkringsärenden som Afa Försäkring hanterar.

Den här statistiken hittar du i verktyget

Statistikverktyget innehåller statistik från vår årsrapport "Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro". Arbetsskade- och sjukförsäkringsärenden utgör majoriteten av våra försäkringsärenden.

Det som visas är huvudsakligen arbetsskador som har inträffat och sjukfall som har påbörjats 2015-2020. Mer information om våra rapporter hittar du på sidan Årsrapport skadestatistik

Till statistikverktyget

Ingen inloggning krävs, du kommer direkt in i verktyget.

Gör så här

  • Högst upp i statistikverktyget finns en utfällbar rullista där du väljer den yrkesgrupp du vill titta närmare på.
  • Du hittar statistiken genom att klicka på de olika flikarna, till exempel fliken "Allvarliga arbetsskador per yrkesgrupp".
  • Statistiken är presenterad för kvinnor, för män, för samtliga (total) och är sorterad per år. Det finns en skriftlig kommentar per yrkesgrupp som stöd för att tolka statistiken.
  • Du kan också göra jämförelser mellan enskilda yrkesgrupper och med hur det ser ut för samtliga yrkesgrupper.

Så här använder du statistikverktyget

Ta ut egen statistik med Afa Försäkrings statistikverktyg. Klicka på länken och kom rakt in i verktyget utan inloggning. 

Frågor och svar

Det är kostnadsfritt.

Ja, ange källa: Afa Försäkring.

Syftet är att presentera vår statistik på ett interaktivt sätt. Statistiken finns redan att ta del av i rapporter i PDF-format.

Uppgifterna kommer från vårt register över försäkringsärenden, vår skadedatabas. Försäkringarna som redovisas är arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen.

Det kommer huvudsakligen att omfatta år 2015 till år 2020.

Ja, vi planerar att utveckla verktyget med mer information om arbetsskador och sjukfrånvaro.

Vanliga begrepp

Vi förklarar och reder ut vad till exempel visandeår och färdolycksfall egentligen betyder. Läs mer på vår sida Vanliga begrepp.