en person som flyttar på kuber med olika illustrationer på

Foto: Shutterstock

Guiden till de olika för­säkring­arna

Tidning - Trygg på jobbet

Nästan alla i svenskt arbetsliv är försäkrade via Afa För­säkring. Här reder vi ut vad som gäller för olika kollektiv på arbets­marknaden.

Trygg på jobbet, oktober 2023.

Kollektiv­avtalad för­säkring fyller 60 år i år. Idén är en viktig del av den svenska modellen. Det började med en livförsäkring och fortsatte med för­säkring vid sjukdom och arbetsskador. Nu finns även för­säkring mot arbetsbrist och vid föräldraledighet.

För att det ska finnas bra för­säkring­ar som skapar trygghet på den svenska arbets­marknaden har arbets­marknadens parter förhandlat fram försäkringslösningar som gynnar alla.

Nio av tio är försäkrade

De kollektiv­avtalade för­säkring­arna kompletterar de lagstadgade. Vid sjukdom till exempel, får man ersättning både från Försäkrings­kassan (lagstadgat) och från något av de försäkringsbolag som hanterar den kollektiv­avtalade sjukförsäkringen. Om en arbetsgivare har kollektiv­avtal eller har tecknat för­säkring­arna utan att ha kollektiv­avtal, omfattas de anställda.

– För­säkring­arna gör så att skillnaden i inkomst inte blir så stor om man råkar ut för något. De kompletterande ersättningarna blir bara viktigare och viktigare i svåra tider som vi har nu, säger Sara Kilander, verksamhetschef trygghets­försäkring, Afa För­säkring.

Men lösningarna ser lite olika ut för olika kollektiv. Den Afa-för­säkring som omfattar allra flest är arbetsskade­försäkringen (TFA). Har ni kollektiv­avtal eller om ni tecknat försäkringen utan kollektiv­avtal så omfattas alla anställda.

– Vid arbetsskada är det ganska enkelt. Då hör man till oss. Cirka nio av tio som arbetar i Sverige har någon av våra för­säkring­ar, säger Sara Kilander.

Försäkringarna gör så att skillnaden i inkomst inte blir så stor om man råkar ut för något.

Sara Kilander, verksamhetschef trygghetsförsäkring, Afa Försäkring.

Sjukförsäkringen AGS och AGS-KL gäller alla utom privat och kooperativt anställda tjänstemän samt anställda inom staten. Dessa kollektiv har sin kollektiv­avtalade sjukförsäkring hos andra försäkringsgivare.

Föräldraförsäkringen (FPT), som är ett komplement till den offentliga föräldraförsäkringen, gäller endast privat och kooperativt anställda arbetare. Övriga kollektiv har andra lösningar där arbetsgivaren oftast står för tillägget.

Livförsäkringen (TGL) och avgångs­bidraget (AGB) gäller bara för privatanställda arbetare. Men även där finns det andra lösningar för de övriga kollektiven.

Lotta Stern, vd på näringslivets forskningsinstitut Ratio och själv forskare inom organisation och arbetsliv, pekar på att de kollektiv­avtalade för­säkring­arna är en viktig men lite okänd del av den svenska modellen.

– Jag har intervjuat många företag som inte har kollektiv­avtal. Det jag märker är att de ofta ändå förhåller sig till de förmåner som finns genom kollektivavtalen. Och det är många som tecknar dessa för­säkring­ar ändå, vilket tyder på att de har blivit norm och även på att de är konkurrenskraftiga.

Hur bedömer du nyttan med sådana här försäkringar?

– De gör naturligtvis en stor nytta i och med att de ger anställda trygghet. Samtidigt är det en lösning som är tillräckligt bra för arbetsgivarna. De får ett färdigt paket och måste inte hitta på allt själva. Förhandlingslösningens stora styrka är att den är tillräckligt bra för båda parter.

Text: Per Cornell

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, oktober 2023. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

Omslag till tidningen Trygg på jobbet

Trygg på jobbets artikelarkiv

I arkivet hittar du det urval av artiklar från tidningen Trygg på jobbet som vi publicerat som webbsidor. Samtliga artiklar hittar du i pdf-versionen av tidningen.