Möte på kontor

Foto: Johnér Bildbyrå

Försäkrings­informatörer i Töreboda ökar kännedomen om för­säkring­ar

Tidning - Trygg på jobbet

I Töreboda kommun var kunskapen om de kollektiv­avtalade för­säkring­arna låg bland de anställda. Nu har ett gäng försäkrings­informatörer ändrat på det. I spetsen för arbetet går HR-konsulten Jeanette Wikström.

Trygg på jobbet, juni 2020.

Varför jobbar ni mer aktivt med försäkringsinformation till de anställda nu?

– Vi kunde se att många anställda gick miste om ersättning från de kollektiv­avtalade för­säkring­arna. Anledningen var dålig kunskap om den här fina anställningsförmånen. Det ville vi ändra på och startade en arbetsgrupp bestående av personer från tre fackförbund och från arbetsgivar­sidan. Gemensamt är att vi alla är försäkrings­informatörer, säger Jeanette Wikström.

Hur gjorde ni för att nå ut?

– Vårt samarbete var grunden och vi enades om en bra strategi. Den gick ut på att vi började i toppen. Vi bjöd in oss till ledningsgruppen där vi kunde presentera våra tankar för den högsta ledningen och alla verksamhetschefer, säger Jeanette Wikström.

Cheferna är viktiga spridare av budskapet att ingen ska missa ersättning.

Varför började ni i toppen?

– Cheferna är viktiga spridare av budskapet att ingen ska missa ersättning. De kunde också öppna dörren till de olika verksamhetsområdena. För det vi ville var att komma ut till arbetsplatserna och informera på arbetsplatsträffar. Det var där vi tänkte att vi kunde göra störst skillnad, säger Jeanette Wikström.

Hur går det till när ni är ute och informerar?

– Det viktigaste är att vi håller presentationen om för­säkring­arna kort och intresseväckande. Vi berättar om denna anställningsförmån, ger lite grund­läggande kunskap och visar Afa Försäkrings film som heter ”Försäkrad via jobbet” (se längre ned på denna sida). Den säger väldigt mycket och tar upp bra exempel. Efter det blir det en kort reflektion och frågestund, säger Jeanette Wikström.

Genom arbetsplatsträffarna når ni väl de flesta anställda?

– Ja, vi når de flesta tillsvidareanställda. Men inte de timanställda. För att fånga upp dem har vi sett till att bemanningsenheten bland annat delar ut Afa Försäkrings fickfolder till nyanställda timvikarier, säger Jeanette Wikström.

Har ni lyckats öka kunskapen om försäkringarna bland de anställda?

– Jag tror det, vi har besökt väldigt många arbetsplatser under det senaste året. Men en lika viktig sak är att folk själva blir spridare av den här kunskapen. Alla vi träffar kan hjälpa till och tipsa varandra. De behöver inte känna till allt, det räcker med att veta att förmånen finns och att de kan vända sig till HR-avdelningen eller facket, säger Jeanette Wikström.

Hur går ni vidare med ert arbete?

– Vi har inlett ett samarbete med Mariestad och Gullspång. Det är ett sätt att utveckla arbetet. Gullspång har jobbat på ett liknande sätt som vi. Det vill säga att samarbeta mellan arbetsgivare och fack samt att börja informera ledningen. Inom kort kommer vi alla tre att jobba på samma sätt, säger Jeanette Wikström.

Text: Per Cornell,
Foto: Andreas Hylthén

Artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på Jobbet nummer 2/2020. Läs fler artiklar.

OBS! Informationen gäller dig som arbetar inom kommuner och regioner.

Med mission att ingen ska missa ersättning i Töreboda

Utmaning

  • Många anställda kände inte till att de är försäkrade genom sin an­ställning. Töreboda ville att ingen skulle missa ersättning.

Lösning

  • En grupp försäkrings­informatörer, från både facket och arbetsgivaren, har bearbetat ledningen och informerat på arbetsplatsträffar.

Resultat

  • På mindre än ett år har kännedomen om för­säkring­arna ökat. Arbetssättet har spridit sig till grannkommunerna.

Drivs på uppdrag av

Sveriges Kommuner och Regioner logotyp
Akademikeraliansen logotyp
Kommunal logotyp
Offentliganställdas Förhandlingsråd

Tips från försäkrings­informatörer i Skövde och Uppsala

Johan Broström, försäkringsinformatör för Kommunal Region Uppsala.

Försäkrings­informatör från Uppsala berättar

Att samarbeta med arbetsgivaren är viktigt för att nå ut med information om de kollektiv­avtalade för­säkring­arna. Så jobbar man i Uppsala.

Johan Hult, försäkringsinformatör Skövde kommun.

I Skövde ska ingen missa ersättning

I Skövde kommun är försäkrings­informatörerna ovanligt aktiva. Här berättar de hur de har gjort och varför.