Försäkrings­informatör från Uppsala berättar

Tidning - Trygg på jobbet

Att nå ut med information om de kollektiv­avtalade för­säkring­arna kan vara svårt. Därför är det viktigt att samarbeta med arbetsgivaren, menar Johan Broström, försäkrings­informatör för Kommunal Region Uppsala. På köpet har han upptäckt att det är roligt att informera!

Trygg på jobbet, oktober 2023

Hur länge har du varit försäkrings­informatör?

– Jag ärvde uppdraget av en kollega som gått i pension. I början tänkte jag inte så mycket på det, men med tiden blev jag alltmer intresserad och nu tycker jag att det är väldigt roligt. Tyvärr finns det bristande kunskap om de kollektiv­avtalade för­säkring­arna ute i verksamheterna.

Hur märks den kunskapsbristen?

– Just anmälan till Afa För­säkring glöms ofta bort, eftersom det ligger på individen och inte hos arbetsgivaren. Ett exempel är det avvikelsesystem Region Uppsala har, där arbetstagaren eller arbetsgivaren ska anmäla tillbud. Många tror att de är klara när tillbudet har anmälts där, men efter att vi har stött på finns det nu en länk till Försäkrings­kassan i systemet och information om Afa För­säkring. Så det har blivit bättre på senare år.

Jag blir glad av att hjälpa när någon haft det tufft och råkat ut för mycket.

Johan Broström, försäkringsinformatör för Kommunal Region Uppsala.

Vad har ni för vanliga skador på arbetsplatsen?

– Region Uppsala är en stor arbetsgivare med runt 15 000 anställda, allt från läkare och sjuksköterskor till lokalvårdare, hantverkare och busschaufförer så det är stor spännvidd. Inom vården är det vanligt med skador vid förflyttningar och sjukskrivningar för mjuka värden, som stress och förslitning. Inom andra yrkeskategorier är det vanligare med skador på grund av tungt arbete, olämpliga arbetsställningar eller ensidigt arbete. Arbetsolyckor är lika vanligt oavsett yrke men jag upplever att anmälningsfrekvensen är något högre inom vårdyrkena.

Hur försöker ni nå ut bredare?

– En stor hjälp är våra skydds­ombud och arbetsplatsombud, som ofta hänvisar vidare till oss i försäkringsfrågor och hjälper till att nå ut med informationen. Förra året hade vi försäkringsdagar tillsammans med bland andra Afa För­säkring och Kommunal. Det var ett första pilotförsök och vi upprepar gärna det igen. Sedan några år tillbaka informerar vi alltid om de kollektiv­avtalade för­säkring­arna på arbetsplatsträffar och i dagliga samtal.

Hur ser samarbetet ut med arbetsgivaren?

– Det är jättebra, de deltog på försäkringsdagarna förra året och vi diskuterar alltid försäkringsfrågorna i skyddsombuds- och arbetsmiljögrupper. Arbetsgivaren har också egna försäkrings­informatörer.

Hur följer ni upp arbetet?

– Det är svårt, men i somras när det var lite lugnare gick jag igenom arbetsskadeanmälningarna och ringde upp fem arbetsgivare som ett stickprov och frågade om de hade anmält till Afa För­säkring. Alla hade gjort det, så känslan är att vårt informerande ger effekt.

Vad får du ut personligen av att vara rådgivare?

– Jag blir glad av att hjälpa när någon haft det tufft och råkat ut för mycket. Att få ut pengar på försäkringen kan vända hela livet, även när det inte handlar om stora summor. Jag hjälpte till exempel en person som skadat sig på jobbet att få tillbaka karensavdraget från Afa För­säkring, det var inga stora pengar men det hade betydelse för den personen. Arbetet känns kanske viktigare än någonsin nu när det är svårare tider ekonomiskt. Sedan tycker jag också att det är intressant med för­säkring­ar, det är ett komplext ämne och det är roligt att läsa mer och se vilka möjligheter det finns att hjälpa.

Text: Karin Janson
Foto: Kristina Sahlén

Det här är en artikel från Afa Försäkrings tidning Trygg på jobbet, oktober 2023. Läs fler artiklar och nummer och ta reda på hur du kan prenumerera digitalt på tidningen kostnadsfritt.

UTMANING: Att nå ut med information om de kollektiv­avtalade för­säkring­arna i en stor organisation.

LÖSNING: Samarbete mellan arbetsgivaren och fack, samt informationsdagar

RESULTAT: Ökad benägenhet att anmäla till Afa För­säkring.

Tips från andra försäkrings­informatörer

Johan Hult, försäkringsinformatör Skövde kommun.

I Skövde ska ingen missa ersättning

I Skövde kommun är försäkrings­informatörerna ovanligt aktiva. Här berättar de hur de har gjort och varför.